Tibet - Krajina mýtů a legend: Fotografie Jaroslava Poncara

20. 5. 2011 od 15:07
Tibet – krajina mýtů a legend
Fotografie Jaroslava Poncara

(18. 5. – 30. 6.)

V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích si mohou návštěvníci prohlédnout panoramatické fotografie Jaroslava Poncara ze západního Tibetu. Výstava se koná u příležitosti cyklu workshopů a přednášek s tibetskými mnichy z exilového kláštera Mänri.

Výstava panoramatických fotografií Jaroslava Poncara zavádí návštěvníky do samotného srdce odlehlé a divoké krajiny západního Tibetu. Do míst v okolí posvátné hory Kailás, kde žijí kočovní pastevci se svými stády, divoká zvířata a neviditelné bytosti z paralelních světů božstev, duchů a démonů. Tady se kdysi dávno před příchodem buddhismu do Tibetu zrodilo původní tibetské náboženství – bön. Ve spletitých kaňonech řek i na otevřených náhorních planinách se rozprostírala říše Žangžung. Přestože říše v 8. století zanikla a bön soupeřil s buddhismem o přežití, nositelé bönu své učení, znalosti a vědění uchránili, předávali dál z učitelů na žáky a zachovali tradici až do současnosti.

Výstava v centru DOX se koná u příležitosti cyklu workshopů a přednášek s názvem Bön – nejstarší pramen tibetské kultury s tibetskými mnichy, kteří přijeli do České republiky speciálně za tímto účelem.
Skupina tibetských mnichů z exilového kláštera Mänri v Indii, hlavního sídla tradice bön, představí společně s našimi odborníky v sérii přednášek a workshopů historii a učení bönismu, tradiční znalosti a vědomosti. Nechá účastníky nahlédnout do rituálů čhamových tanců v maskách, umění výroby a používání obřadních předmětů, seznámí je s nejdůležitějšími postavami bönu a jejich ikonografií a mnoha dalšími aspekty své tradice. 
Výtěžek ze vstupného bude věnován na výstavbu polikliniky v oblasti Dölpo v Nepálu.

Součástí výstavy je instalace z tradičních modlitebních praporků "lungt" z recyklovaného lahvového skla pod názvem Recycle for Tibet od výtvarnice Dagmar Štrosové. Skleněná instalace navazuje na hlavní téma tibetského buddhismu - pomíjivost a proměnlivost jevů. Původní modlitební praporky "lungty" jsou popsány posvátnými texty a mantrami a jsou buddhistickými věřícími rozvěšovány na kultovních místech, aby se jejich poselství šířilo přirozeným vanutím větru "lung".

 

Jaroslav Poncar se narodil roku 1945 v Praze. Od roku 1973 žije v Kolíně nad Rýnem, kde působí jako emeritní profesor na Fachhochschule Köln. Jeho fotografické projekty ho zavedly do Afriky, Arábie a do Asie, především do Himálaje, Tibetu, Indie and Kambodži. V roce 1976 s sebou poprvé vzal do západního Himálaje panoramatický fotoaparát, starý ruský FT-2. Od té doby se specializuje na panoramatickou fotografii.
 

Doprovodný program:

Série workshopů a přednášek Bön – nejstarší pramen tibetské kultury:

18. 5. od 18:00 / Co to je bönismus a odkud se vzal
19. 5. od 18:00 / Učení tradice bön a jeho posvátná a poutní místa
20. 5. od 18:00 / Tibetská medicína a astrologie podle bönistické tradice
21. 5. 10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 / Celodenní workshop, který nahlédne do života v klášteře 
22. 5. 10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 / Celodenní workshop věnovaný čhamovým tancům v maskách a obřadních kostýmech 
23. 5. od 18:00 / Práce s lidskou myslí a její vliv na psychické a fyzické zdraví a harmonický život jedince i společnosti
25. 5. od 18:00 / Slavnostní zakončení - obřad mnichů z kláštera Mänri

Program probíhá v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.


Přednášky k výstavě:

26. 5. od 18:00 / Přednáška Daniela Berounského: Vzájemný vztah bönismu a buddhismu v tibetské kultuře
30. 5. od 18:00 / Přednáška Zuzany Ondomišiové: Bönistická říše Žangžung – otisky v posvátné krajině Tibetu
6. 6. od 18:00 / Přednáška Ľubomíra Sklenky: Klášter Mänri – centrum bönu v Indii
13. 6. od 18:00 / Přednáška Zuzany Ondomišiové: Hora Kailás – střed světa a vesmíru
16. 6. od 18:00 / Obraz Tibetu ve filmu

Více informací na www.dox.cz
Rezervace tereza@dox.cz

Výstavu a workshopy pořádá:
Potala, o. s., Bezejmenna čajovna, centrum DOX

Partneři výstavy: 
Hlavní město Praha, Maitrea, a. s., Emeldi Software Services, s.r.o., Nadace Forum 2000, Divadlo Archa, o. p. s., JIŠA s. r. o., CK Livingstone, s. r. o.

Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz
www.facebook.com/DOXPrague.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz

DOX Prague, a.s