Josef Žáček: Šepoty, Aleš Veselý: Trvání a setrvání

29. 6. 2011
Josef Žáček – Šepoty
(30. 6. – 30. 9. 2011)
Aleš Veselý – Trvání a setrvání
(30. 6. – 28. 11. 2011)


Centrum současného umění DOX představí během léta tvorbu dvou předních současných českých umělců: nejnovější a dosud nevystavená monumentální plátna malíře Josefa Žáčka nabídne výstava „Šepoty“, monumentální plastiky vystavuje pod názvem „Trvání a setrvání“ přední český sochař Aleš Veselý.

Josef Žáček - Šepoty

Malíř Josef Žáček si zachovává postavení přirozené solitérní osobnosti, vzdálené dobovému sledování „aktuálních“ stylů či trendů. Výstava „Šepoty“ představí umělcovu současnou tvorbu z posledních dvou let, která dosud nebyla veřejně vystavena. 
Autorovo vidění se záměrně „odpojuje“ od toku současné elektronické a digitální vizuality, soustřeďuje se naopak na prostor vnitřního myšlení nepostiženého „pohodlnou“ amnézií naší doby. „V podstatě všechny Žáčkovy obrazy jsou zneklidňující. Krása chvění neklidu, který v nich je, zdůrazňuje a zvýrazňuje. Snaží se zakrývat nebo naopak odhalovat hrůzu, v níž žijeme“, říká o díle Josefa Žáčka Ivan M. Jirous.

Žáčkova monumentální plátna představují pečlivě promyšlenou obrazovou stavbu, 
v níž jsou úvahy nad střídajícími se úpadky a vzkříšením lidského ducha promítány do stroze opuštěné, většinou monochromní kompozice. Navazují na odkaz symbolismu 
i dekadence, proniká do nich i anarchistické myšlení. Centrum současného umění DOX představí nejnovější z řady tematických cyklů, k nimž patří i soubor Bez komentáře, jehož podnětem se stala nedávná kauza šesti ruských teenagerů 
přezdívaných „přímořští partyzáni“. Další z vystavených cyklů – Šepoty – inspiroval název celé výstavy. Ta bude v centru DOX k vidění do 30. září 2011.

Josef Žáček se narodil v roce 1951 v Praze. V letech 1977 – 1983 studoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění. Kromě čtyř desítek samostatných výstav se zúčastnil více než padesáti skupinových výstav, například v Los Angeles, Lisabonu, Berlíně, Washingtonu nebo Rotterdamu. V roce 1992 prezentoval svou tvorbu v Pavilonu umění v rámci Světové výstavy EXPO ve španělské Seville. Je zastoupen mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Východočeské galerie v Pardubicích a v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.


Aleš Veselý – Trvání a setrvání


Plastiky českého sochaře Aleše Veselého Vstup do zákona, Ty a Já a Ti, kteří už nejsou, a Úzká štěrbina jsou ukázkou autorovy současné tvorby, které představí výstava s názvem „Trvání a setrvání“. Název výstavy a téma, které reflektuje, osvětluje sám autor: „Nehybnost je zhoubná, ale setrvání je věčné. Jak to, že obojí je zdánlivě stejné, přesto však ve své podstatě tak fatálně odlišné? Nehybnost je statická, nemá začátek ani konec, ale setrvání je dynamické, protože v sobě skrývá mnoho vrstev významů i souběh minulého a budoucího.“
Dílo s názvem Vstup do zákona, umístěné ve dvoraně centra DOX, ztělesňuje téma brány, která se v mnoha obměnách objevuje ve Veselého sochách, kresbách i textech. První ze dvou objektů vystavených na sochařské terase centra DOX - Úzká štěrbina - má vzhled mohutného kovového válce s bílou koulí, mezi jejímž dokonalým povrchem a vnitřním pláštěm tubusu vzniká světelná štěrbina. Soustava tří ocelových kuželů na opačném konci terasy – dílo s názvem Ty a Já a Ti, kteří už nejsou - je místem soustředěné koncentrace silových polí. 
Všechna vystavená díla mají společného jmenovatele. Konvenčně chápaná monumentalita Veselého soch dosahuje svým účinkem svého opaku - diskrétního zážitku neviditelného, ale o to reálnějšího světa. Výstava v centru DOX potrvá do 28. listopadu 2011.

Aleš Veselý se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti české umělecké scény. Narodil se v roce 1935 v Čáslavi, studoval grafiku na Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 1990 působí jako profesor. Během své umělecké dráhy se zúčastnil téměř pěti desítek samostatných a více než stovky skupinových výstav v Čechách i v zahraničí a za svou tvorbu získal mnohá ocenění. Je zastoupen v řadě světových sbírek (např. v The Solomon Guggenheim Museum, New York, v Centre Georges-Pompidou, Paříž, ve Sculpture Collection in the Olympic Park, Soul nebo v Národní galerii v Praze). Aleš Veselý žije a pracuje v Praze a ve Středoklukách.

Doprovodný program:
K oběma výstavám probíhají pravidelné komentované prohlídky s lektorem centra DOX.
Více informací na www.dox.cz

Fotografie k výstavě ke stažení na www.mediareport.cz
Tisková zpráva zde ke stažení.

Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s