Jaro v centru DOX

17. 3. 2011
Jaro v centru DOX

V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích čekají během letošního jara na návštěvníky kromě výstavy britského dokumentárního fotografa Martina Parra i další mimořádné akce. Patří k nim například projekt BigMag, který představí to nejzajímavější, co bylo z hlediska vizuality realizováno v rámci „nezávislé“ časopisecké produkce na území ČR v letech 1989–2011, výstava Petra Kvíčaly Sight-Specific nebo výběr fotografií Alžběty Jungrové z knihy Blue Light Tonite. V červnu pak centrum DOX uvede výstavu Rudolf Steiner a současné umění, která bude prezentovat díla významných současných světových umělců.

• Martin Parr: Assorted Cocktail (10. 2. - 16. 5.)
• BigMag (24. 3. - 25. 4.)
• Jirka Kolár: Williamsburg (1. 4. – 18. 4.) 
• Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite (27. 4. – 15. 6.)
• Petr Kvíčala: Sight-Specific (22. 4. -20. 6.)
• Rudolf Steiner a současné umění (16. 6. - 12. 9.)


Do poloviny května potrvá výstava britského dokumentárního fotografa Martina Parra, jednoho z nejvíce respektovaných a také diskutovaných současných tvůrců, který ovlivnil celou generaci fotografů. Výstava Assorted Cocktail ("výběrová směs") představuje jeho práce z let 1983 až 2009. Expozice je doplněna o ukázku z autorovy sbírky objektů, suvenýrů a kuriozit nesoucí název "PARRWORLD". V souvislosti s výstavou vyhlásilo centrum DOX soutěž o originální fotografii od Martina Parra. Zúčastnit se může každý, kdo má zajímavé suvenýry, plakáty, pohlednice či kuriozity s tématem kosmonautiky a zašle jejich fotografii na e-mail: linda@dox.cz. Vybrané fotografie budou zveřejněny na webu centra DOX a Martin Parr z nich vybere tři výherce. První místo získá originální podepsaný print a vítězný předmět se stane součástí Parrovy sbírky. Uzávěrka soutěže je 20. dubna!

Výstava BigMag představí to nejzajímavější, co bylo z hlediska vizuality realizováno v rámci „nezávislé“ časopisecké produkce na území České republiky v letech 1989 –2011. BigMag je přehlídkou časopisů, které se pohybují na okraji vydavatelského mainstreamu i za ním, ale vždy tam, kde motivací není profit, nýbrž nadšení z vyjádření. 
Výstava navazuje na internetovou databázi www.bigmag.cz, spuštěnou v roce 2008, která usnadňuje orientaci v porevolučních alternativních časopisech a archivuje je v digitální podobě; výstava pak nabídne nenahraditelné fyzické setkání s nimi. 
Cílem projektu je představit subkulturní časopiseckou produkci v co největší šíři, prostřednictvím reprezentativního zdroje ukázek. BigMag je pestrá směs, složená z pozapomenutých nebo zaniklých periodik i aktuálních čísel, zahrnuje profesionální grafický design i spontánní tvorbu amatérů. Iniciátory projektu jsou designéři Aleš Najbrt a Bohumil Vašák ze Studia Najbrt a editor Michal Nanoru, známý z časopisu Živel.

Tvorba Jirky Kolara se vymyká tradiční žánrové klasifikaci. Kolar vyvinul soubor inovativních technik založených na kombinaci malby, fotografie a mechanických zásahů uplatňovaných přímo do fotografických originálů. Ponuré výjevy z newyorských ulic navozují dojem bezčasovosti, ve městě jako by se zastavil čas. Zdánlivá nepečlivost a rychlost zásahu vytváří pro Kolara charakteristický pocit improvizace. Nehotové, pouze naznačené povrchy, linky a objekty otevírají prostor pro rozdílné interpretace a významy.

Výstava Petra Kvíčaly Sight-Specific v centru DOX se bude skládat ze dvou částí. První, umístěná v patrech výstavní věže, bude koncipována jako průřez jeho malířskou tvorbou za posledních pět let. Obrazy z tohoto období jsou charakteristické svými výraznými percepčními účinky. Kvíčala navazuje na tradici op-artu, pracuje s abstraktními liniovými ornamenty, zkoumá optické efekty, které jeho malba vyvolává. Druhou částí výstavy bude výmalba rampy spojující výstavní prostory s kavárnou centra DOX. Důležitou součást Kvíčalovy práce představují tzv. site-specific malby, které reagují na konkrétní architektonické prostředí, pro které vznikají. Malířský zásah tak nejen promění charakter stávající architektury, ale v závislosti na pozici a pohybu diváka se bude navíc dynamicky proměňovat.

Výběr fotografií Alžběty Jungrové z knihy Blue Light Tonite dokumentuje atmosféru kultovního baru na Malé Straně, v jehož hnědé malbě stěn a kleneb jsou vyškrábána jména návštěvníků uplynulých dvou desetiletí. Série fotografií pravidelných hostů, známějších i méně známých, vznikala od jara do konce léta 2010, původně jako nezávazná setkání s přáteli. Název výstavy a knihy je odvozen ze svého času frekventované esemesky mezi častými navštěvníky baru: “BL TONITE?“ neboli „Dnes večer v Blue Lightu?“

Letní sezónu pak Centrum současného umění DOX zahájí výstavou Rudolf Steiner a současné umění, která byla v loňském roce uvedena v Kunstmuseu Wolfsburg a do 22. května 2011 je k vidění v Kunstmuseu ve Stuttgartu. Rudolf Steiner je považován za jednoho z nejvlivnějších a zároveň nejkontroverznějších myslitelů 20. století. Byl filosofem, architektem, sociologem, humanistou, vizionářem a zakladatelem anthroposofie. Výstava poukazuje na důležitost hledání duchovního významu ve světě, jehož ekonomické a ekologické systémy jsou ve stavu permanentního ohrožení. Steinerův univerzalistický pohled na svět nabízí v tomto kontextu významný impuls. Tento projekt s více než 70 exponáty je křižovatkou, na které se střetávají významní současní světoví umělci: Joseph Beuys, Mario Merz, Giuseppe Penone, Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Tony Cragg, Helmut Federle, Spencer Finch, Katharina Grosse, Carsten Nicolai, Meris Angioletti, Manuel Graf a Simon Dybbroe Moller. Rudolf Steiner je na výstavě představen výběrem svých kreseb.
Výstavu připravilo Kunstmuseum Wolfsburg a Kunstmuseum Stuttgart. Její prezentace v Praze, která se uskutečňuje ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, přihlíží k domácímu kontextu jednak zařazením tvorby Karla Malicha, jednak doplňkovou expozicí Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací, připravenou centrem DOX.


Doprovodné programy k projektům centra DOX probíhají obvykle v pondělí a ve čtvrtek. Více informací na www.dox.cz
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz
www.facebook.com/DOXPrague.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s