Centrum DOX a Juan Garaizabal představují: Kostel v pohybu / Wandering Church

20. 1. 2011
Centrum DOX a Juan Garaizabal představují: 
Kostel v pohybu / Wandering Church

V nejvyšším patře věže centra DOX představuje svůj poslední projekt španělský konceptuální umělec Juan Garaizabal. Navazuje tak na předchozí realizace v rámci vlastního uměleckého konceptu nazvaného Memoria Urbana. V Praze vystaví svou komplexní práci, ve které se osobitým uměleckým způsobem pokouší o „obnovu“ další významné historické budovy – českého Betlémského kostela v Berlíně. Zničený chrám byl v Německu sídlem české komunity a symbolem česko-německých vztahů. Prezentace jeho modelu v Praze a následné vztyčení kovové konstrukce v Berlíně, která kopíruje skutečnou velikost a tvar kostela, je kromě uměleckého zážitku i odkazem k historii česko-německých vztahů.

Juan Garaizabal: Kostel v pohybu / Wandering Church (27. 1. – 18. 4. 2011)

Juan Garaizabal (narozen 1971 v Madridu) je konceptuální umělec specializující se na vytváření a transformaci interaktivních prostorů, které mu slouží jako prostředek umělecké výpovědi. V roce 2008 představil koncept Memorias Urbanas (paměť měst), jehož ústřední ideou je poukázat na zaniklé budovy, monumentální absence v městském prostoru, a energie, které kolem nich vznikají. Prostřednictvím kovové konstrukce vybavené světelnými a akustickými prvky zhmotňuje Garaizabal ducha již zmizelých staveb, které měly svého času veliký význam. K těmto projektům patří obrysy staré Bukurešti, Královský palác ve Valencii, český Betlémský kostel v Berlíně, Tuilerijský palác v Paříži, Old London Bridge v Londýně nebo Paço da Ribeira v Lisabonu.

V nejvyšším patře věže centra DOX představuje Garaizabal model monumentálního projektu, jehož cílem je „obnovit“ zmizelý český Betlémský kostel (Böhmische-Bethlehemskirche) v Berlíně. Tato stavba má v česko-německé historii jedinečné postavení. Chrám byl centrem české komunity, náboženských uprchlíků žijících v Berlíně až do roku 1943, kdy byl těžce poškozen bombardováním. V roce 1963 byl stržen a místo se stalo součástí „Checkpointu Charlie“. Americký podnikatel, který pozemek koupil po pádu Berlínské zdi, vyslechl žádost české komunity a vyjednal s městem, že místo, na němž původně kostel stál, zůstane prázdné. Po dvou letech pátrání po stopách zmizelého kostela, které začalo u mozaiky odrážející půdorys kostela na chodníku Bethlehemkirchplatz, shromáždil Garaizabal početné dokumenty nalezené v Berlíně a České republice.

Cílem projektu je znovu ztvárnit kostel v jeho původní velikosti – do výšky 30 m, což je zhruba výška desetipatrové budovy - na jeho autentickém místě v Berlíně. Tomu předchází prezentace projektu v Praze, v hlavním městě oblasti, ze které uprchlíci pocházeli a která byla inspirací estetického a etického obsahu původního kostela. Výstava v Centru současného umění DOX představuje kreativní proces umělcovy práce, jehož vyústěním je model s názvem „Understanding Bethlehemskirche“ (Porozumění Betlémskému kostelu) o výšce 4,75 m.

Tisková konference:
Společná tisková konference k lednovým výstavám – projektu Juana Garaizabala, expozici Michala Cimaly a společné výstavě Niny Beier, Marie Lund a Jiřího Kovandy - se uskuteční 26. ledna v 11 hodin v Café DOX.

Doprovodné programy k výstavám centra DOX probíhají obvykle v pondělí a ve čtvrtek. Více informací na www.dox.cz
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz
www.facebook.com/DOXPrague.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s