Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2011

4. 11. 2011

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Centru současného umění DOX

Letošní finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého odpovídají v podstatě jednomyslně na otázku, jaké umění je v současné době aktuální. V rámci společné výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2011 v Centru současného umění DOX (4. 11. 2011 – 15. 1. 2012) se Filip Cenek, Dominik Lang, Pavel Sterec, Mark Ther
a Jiří Thýn prezentují konceptuálním uměním, pohyblivým obrazem či nenarativní fotografií.

Už při výběru finalistů mezinárodní porotou bylo jasné, že v letošním nejužším finále jsou mezi umělci výhradně autoři instalací, objektů, animace, fotografií a videí, tedy těch uměleckých forem, které jsou pro současné umělce dlouhodobějším trendem a pro veřejnost nemusí být na první pohled jasně čitelné. Organizátoři udílení této ceny se proto letos už od červnového vyhlášení jmen finalistů snaží postupně představit každého z pěti nominovaných umělců (Filip Cenek, Dominik Lang, Pavel Sterec, Mark Ther
a Jiří Thýn) v širší souvislosti jejich tvorby. Samostatné umělecké akce probíhají na území České republiky pod názvem 5 finalistů, 5 měsíců a 5 míst.


Cena, pojmenovaná po výtvarném a literárním teoretikovi a kritikovi Jindřichu Chalupeckém, vznikla z podnětu Václava Havla a bude letos udělena podvaadvacáté. Pokud se v minulých letech objevoval názor, že staví proti sobě klasická výtvarná média a konceptuální umění, letos mezinárodní porota žádného tradičního malíře či sochaře do finále nevybrala. Zato v něm poprvé figuruje absolvent ateliéru fotografie. „Tak jako se proměňují teoretické postoje k tomu, co je a není umění, jako se proměňuje vizualita na síti i v každodenních reáliích, tak se mění i výstupy nejmladší generace umělců v soutěži o Cenu Jindřicha Chalupeckého,“ říká Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která je zároveň kurátorkou výstavy.

Všech pět umělců, kteří se představují na výstavě Finále 2011, pracuje s určitým konceptem, často požadují divákovu „spolupráci“, důležitý je pro ně proces vzniku „díla“, které už nemá podobu závěsného obrazu či sochy. „Všichni vybraní finalisté hrají aktuálně na české výtvarné scéně důležitou roli a jejich dosavadní práce jsou příslibem, že se výstava „Finále 2011“ stane velkou událostí,“ říká předseda poroty Christian Rattemeyer.


Dominik Lang letos nejdříve uspěl ve výběrovém řízení pro Bienále současného umění v Benátkách a oprávněnost volby pak potvrdil instalací, která v Benátkách sklidila velký ohlas. Na výstavě Finále 2011 se Dominik Lang prezentuje prostorovou konstrukcí 
Soukromé muzeum, která je „muzejní expozicí v expozici galerie“ a dává divákovi možnost nahlédnout do procesu umělecké tvorby.


Jiří Thýn letos bodoval autorskou výstavou fotografií Archetypes, Space, Abstraction na pražské Staroměstské radnici a ve své prezentaci nenarativní fotografie nazvané Základní studie na tuto výstavu volně navazuje. Ve své instalaci přemýšlí o abstrakci ve fotografii a pokouší se přenést médium fotografie do prostoru se zachycením procesu tvorby.


Filip Cenek se dlouhodobě věnuje především videu a animaci, na výstavě se představuje vícekanálovými diaprojekcemi bez zvuku v zatemněném prostoru. V minimalistické instalaci Vratké kino se prostřednictvím projekcí diapozitivů snaží ukázat takové druhy vyprávění, v nichž sled událostí není určován jen chronologickým pořadím. Promítání není synchronní, takže každý z návštěvníků uvidí jiný, originální „příběh“.


Pavel Sterec si pro svou instalaci nazvanou Dva malé průsečíky na velké vertikále zapůjčil z Národního muzea krápník stalagmit a meteorit, k nimž se vztahují dvě sady pohlednic dokumentující dva happeningy – tzv. „živou knihovnu“ s vědci v Koněpruských jeskyních (symbolizuje ji stalagmit), kterou se prezentoval v rámci Chalupeckého doprovodné akce, a „speed dating“ neboli rychlé rande naslepo (symbolizuje ho meteorit) v prostorách jedné pražské hvězdárny.


Mark Ther se dlouhodobě věnuje videoartu, především tématům lidské identity. Pro výstavu v centru DOX připravil video nazvané Das wandernde Sternlein (Putující hvězdička), jehož jádrem je příběh o ztracených dětech v lese v oblasti bývalých Sudet, který si autor vymyslel a posléze od starousedlíků zjistil, že podobný příběh se skutečně zhruba před osmdesáti lety stal.


Letošní laureát Ceny Jindřiha Chalupeckého bude vybrán v průběhu výstavy mezinárodní pětičlennou porotou. Vyhlášení proběhne 25. listopadu 2011 v rámci slavnostního večera v centru DOX. Cenu letos předá jeden z jejích zakladatelů, přední český malíř a výtvarník Theodor Pištěk. Do té doby ještě proběhne poslední doprovodná akce ve veřejném prostoru, v rámci které se představí v Táboře Dominik Lang.

Architektem výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2011 je Zbyněk Baladrán, jenž byl sám několikrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Výstava bude v Centru současného umění DOX otevřena pro veřejnost do 15. 1. 2012.
 

Spolupořadatelé výstavy

Trust for Mutual Understanding, The Foundation For a Civil Society

Hlavní partner výstavy
Deloitte

Hlavním partnerem Ceny Jindřicha Chalupeckého se v letošním roce stala společnost Deloitte. Ta tímto krokem rozšiřuje své aktivity zaměřené na podporu mladých českých umělců. Umění podporuje společnost Deloitte již od roku 2009 v rámci projektu Umění úspěchu. Více informací na www.deloitte.cz

PR Deloitte
Kateřina Marešová
Kmaresova@deloittece.com
            +420 733 611 624    

 

Partneři výstavy
Ministerstvo kultury ČR, Česká spořitelna, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, Triga TTV, Česká centra

Mediální partneři výstavy
Česká televize, Respekt, Art+Antiques, Český rozhlas 3 Vltava, Artmap, České noviny

Centrum současného umění DOX
Michaela Šilpochová
media@dox.cz
 +420 774 222 355      

Adresa výstavních prostor: 
Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Adresa kanceláře: 
Osadní 34, 170 00 Praha 7
www.dox.cz
 

Společnost Jindřicha Chalupeckého
Národní 11, 110 00 Praha 1
+420 777 553 652      
www.cjch.cz

PR, tiskový servis – 4press Public Relations:
Martina Reková
martina.rekova@4press.cz 
+420 731 573 993  
    
Klára Mixová
klara.mixova@4press
+420 731 514 462