Dárek pro Baracka Obamu

27. 4. 2009
Posledním bodem programu Baracka Obamy v Praze bylo setkání
s Václavem Havlem. Během této soukromé schůzky Václav Havel předal americkému prezidentovi dárek – portrét Baracka Obamy od španělského umělce Josého-Maríi Cana.

„José-María Cano velkoryse nabídl tento obraz Václavu Havlovi jako dárek pro Baracka Obamu“, řekl Leoš Válka, ředitel DOX, Centra pro současné umění
v Holešovicích. Zde bude tento obraz dočasně vystaven od čtvrtka 9. do pondělí 27. dubna. Teprve poté obraz o rozměrech 210 x 149,5 cm poputuje do Bílého domu. Portrét je vytvořen takzvanou enkaustikou, což je technika malování horkým voskem.
Havel se pro něj rozhodl, protože se byl podívat na Canově výstavě Vítejte v kapitalismu!, která proběhla v centru Dox od října loňského roku do letošního února, a díla španělského umělce se mu prý velmi líbila. Proto ředitel centra DOX Václavu Havlovi nabídl, zda nechce Baracku Obamovi věnovat právě tento portrét a pan prezident to uvítal.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s