Digitální sochy

15. 12. 2011

Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě si můžete stáhnout zde.

Výstava Digitální sochy představuje aktuální trend progresivního digitálního sochařství, které využívá nejnovější prostředky prostorové tvorby a přesného projektování objektů. Práce studentů ateliérů sochařství a prostorové tvorby FaVU VUT v Brně, AVU v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem budou v centru DOX k vidění do 9. ledna 2011.

Výstavu připravil Ateliér sochařství I. Michala Gabriela 
z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Díla vznikla díky iniciativě profesora Gabriela, sochaře Tomáše Medka 
a multimediálního umělce Richarda Fajnora, kteří nejprve pro studenty ateliérů sochařství a prostorové tvorby FaVU VUT v Brně, AVU v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem uspořádali přednášku o 3D technologiích
a následně jim poskytli možnost vyzkoušet si proces vzniku menší sochy nebo plastiky v 3D studiu. „Stejně jako je možné fyzicky upravovat v hlíně modelované tvary, je možné v počítači upravovat tvary digitální a za pomoci 3D tiskárny je opětně zhmotňovat. Vytištěné sochy pak lze znovu domodelovávat
a sochařsky upravovat a opět – prostřednictvím 3D skeneru – vracet do digitální podoby k realizaci zásahů, které klasickými sochařskými postupy není možné provést“, vysvětluje proces vzniku digitální sochy profesor Michal Gabriel.

Z prací studentů, kteří se projektu zúčastnili, byly s ohledem na výtvarnou
a technologickou originalitu vybrány ty nejzajímavější a nejvhodnější k realizaci. Díla jsou vytištěna ze sádrového kompozitu nebo z ABS plastu. Některé z nich mají takovou formu, že je nelze vytvořit nijak jinak než právě prostřednictvím 3D tisku a není ani možné odlít je do žádného jiného materiálu. Zařazeny jsou i práce Michala Gabriela a Tomáše Medka, kteří se digitálním sochařstvím dlouhodobě zabývají. Jejich díla jsou vytvořena z materiálů používaných pro 3D tisk a následně přelita do klasického sochařského materiálu – bronzu.

Výstava potrvá do 9. ledna 2012.

Partner projektu: MCAE Space to Space
Contact for media:

Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz
DOX Prague, a.s