DOX se ohlíží po průmyslových památkách

1. 4. 2009
DOX se ohlíží po průmyslových památkách Centrum současného umění DOX na únor přichystalo cyklus pořadů o industriálním dědictví. Průmyslová architektura, která díky popularizačnímu úsilí odborníků i využívání ve výrazných developerských projektech nabývá na popularitě, je neodmyslitelně spjata s výrazem stavby Centra. 

Proměny průmyslového areálu v centrum současného umění představí výstava fotografií DOX & Holešovice: Místa v pohybu. Výstava potrvá od 5. února do 4. dubna, cyklus přednášek o industriálu a kultuře, který je součástí pravidelných doprovodných akcí Café DOX, se bude konat od 5. 2. do 4.3. Výstava zachycuje průběh stavby centra DOX v kontextu urbánního prostředí dolních Holešovic a jejich historických proměn. Pomocí obrazové a textové instalace se zde evokují vzájemně spjaté příběhy topografie a historie jedné městské části a současně naznačují otázky spjaté s urbánní revitalizací
a proměnou bývalých průmyslových čtvrtí. „Transformace původního komplexu továrny v centrum současného umění je metamorfózou forem i funkcí, která se stává symbolem proměny celých dolních Holešovic“, říká Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra DOX. Výstava se nachází na rampě a koridoru 2. patra a mezipatra vedoucímu ke kavárně DOX. Fotografie Holešovic jsou součástí projektu fotodokument.cz a jejich autory jsou Jan Bezucha, Michaela Brachtlová, Jiří Ernest, Ondřej Bouška, David Stecker, fotografie stavby centra DOX jsou z archivu architekta centra DOX Ivana Kroupy, autory výstavy jsou Jaroslav Anděl, Věra Marešová a Leoš Válka. Výstava potrvá do 4. dubna 2009. 

Únorové přednášky a prezentace návštěvníky seznámí například
s urbanistickým a architektonickým vývojem Holešovic, industriálními památkami v Holešovicích, Praze a okolí a trendy v přestavbách průmyslových prostor pro prezentaci současného umění v Čechách i ve světě. Mezi přednášejícími jsou například architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš nebo Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu, která celý cyklus otevřela komentovanou projekcí fotografií industriálních památek napříč celou ČR. Autorem snímků je přední fotograf architektury Pavel Frič. „Téma průmyslového dědictví se stalo přitažlivé pro českou kulturní veřejnost především v posledních deseti letech. Paralelně se industriální architektura stala nástrojem individualizace prostorů a míst a tím vzrostla její ekonomická hodnota“, vysvětluje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT a další z přednášejících. Záštitu nad únorovým programem Café DOX převzal Marek Ječmének, starosta městské části Praha 7. Program aktuálních přednášek 19. února / Historie industriálních památek v Holešovicích Zlatou éru industriálních památek z přelomu 19. a 20. století představí Benjamin Fragner (vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví, ČVUT). 

23. února / Galerie v průmyslových stavbách Světový trend galerie v neobvyklých prostorách. Srovnání budovy DOX a ostatních českých i zahraničních galerií v architektonickém kontextu. Vystoupí Adam Gebrian (architekt a publicista).

26. února / Moderní Holešovice – od secese po současnost Nejvýznamnější holešovické stavby z 20. století představí Zdeněk Lukeš (architekt a historik architektury). 

2. března / Urbanismus Holešovic Proměny urbanistického plánu Holešovic bude prezentovat Rostislav Muller (urbanista). 

4. března / Moderní Holešovice – od secese po současnost Nejvýznamnější holešovické stavby z 20. století představí Zdeněk Lukeš (architekt a historik architektury). 

Začátek v 18:00 Vstupné: 60,-Kč Kapacita míst je omezená. Rezervace na: info@doxprague.org
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s