DOXNANO

2. 6. 2009
DOX NANO! ( 5. 6 – 9. 7. 2009)

Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury jako zdroj poznání nové reality, jako nástroj a ideová koncepce v dílech osmnácti umělců na výstavě DOXNANO!.

Uskupení TESLA zde 5. června 2009 zahajuje cyklus výstav projektu NANOSKOP, zaměřených na umělecké vizualizace dimenze nano = 10-9 m. 
Projekt představuje spolupráci umělců s vědeckými týmy a pracovišti v oblasti nových materiálových technologií a zároveň mapuje české umělce zabývající se novou vizuální uměleckou disciplínou nanoARTEM a koncepty nano. Nanotechnologie jsou pro umělce příležitostí, jak jiným způsobem formulovat staré otázky po smyslu lidské existence a zároveň si položit nové otázky reflektující odlišné chování hmoty na rozměrové škále miliardtiny metru. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci.

Umělecká díla inspirované nanostrukturami a nanosystémy upozorňují na právě probíhající vědecké konference o nanotechnologiích v České republice. NanoSKOP představuje specifický umělecko edukativní přesah těchto konferencí.

Výstavu doprovází 
a/ odborné a popularizační přednášky o nanotechnologiích a třetí kultuře
b/ komentované prohlídky umělců účastnících se projektu NANOSKOP 
c/ nanoLAB studenta Davida Černého – umělecká instalace - konfokální skenovací mikroskop, mechanický nanoSPIDER, DETOX COLOR, nanoPES a nanokompozita a Tři nesmrtelné průzkumnice a jiné umělecké podivnosti světa nano.


Tisková konference se uskuteční 2. 6. 2009 v 11:00 v Centru současného umění DOX.
Kontaktní osoby: 
Ing. Saša Prokopová mob. 775 104 441, sasaprokop@seznam.cz, 
MgA.2 Roman Kudláček mob. 605742737
MgA. Adolf Lachman 777 661 267, info@adolflachman.cz,
Mgr. Alexandr Prokop mob. 774 143 458 prokop.alex@seznam.cz 
DOX Prague, a.s