Iveta Pilařová - Štafeta

3. 7. - 29. 8. 2013
Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Nově vzniklý prostor p.s. (project space) v Centru současného umění DOX představuje první autorku z cyklu mladých českých umělců Ivetu Pilařovou. Štafeta je první soubornou výstavou autorky, jejíž tvorba je inspirována osobní zkušeností s roztroušenou sklerózou.

Výstava Štafeta zahajuje nový cyklus p.s., který je zkratkou pro post scriptum, nebo také project space – výstavní kategorii, která je dnes ustáleným formátem v řadě institucí po celém světě. Cílem bývá snaha prezentovat aktuální tendence soudobé tvorby mladší generace autorů, se záměrem tuto produkci dále stimulovat. Jádrem prvního cyklu prostoru p.s. v centru DOX je poukázat na problematiku umělecké produkce, jež se díky své profesionalizaci a institucionalizaci postupně proměňuje ve formu kulturního průmyslu. Kurátorkou série výstav v prostoru p.s. je Markéta Stará.

 

Iveta Pilařová (1975), které je věnována první výstava cyklu, se ve svém díle inspiruje vlastní zkušeností – životem s roztroušenou sklerózou. Nemoc se u autorky projevila již během studií v druhé polovině 90. let a přirozeně se stala středobodem jejího uměleckého vyjádření.

Každý umělec hledá inspiraci ve svém okolí a v tom, jaký život žije. Lidské tělo mě navíc vždycky fascinovalo,“ říká Iveta Pilařová.

 

Výstavní projekt Štafeta je průřezem tvorbou autorky a současně snahou propojit série dříve izolovaných děl a projektů v jeden celek. Výstavě dala jméno sportovní disciplína, jejíž podstatou je umění spolupráce a zároveň schopnost zdolat překážku či předem vymezený terén v co nejkratším časovém úseku. Štafeta staví na podobných principech: je snahou zachytit problematiku lidské tělesnosti – příběh „sportovce“ jehož trať protkala řada překážek – a současně je pokusem předat tuto ryze osobní zkušenost ostatním.V raných autorčiných pracech se objevuje téma dětství a dospívání bez nemoci a také přirozená touha vcítit se do kůže zdravého jedince a „plně funkčního těla“. Například keramické sošky sportovců s vyobrazenou rozesmátou tváří autorky v díle Sláva, už je sníh (2003) jí tak umožňují radovat se ze sportovního výkonu, který - jak sama říká - nikdy neprožije.

 

Zatímco raná tvorba Ivety Pilařové poukazuje na problematiku nemoci hravou a často humornou formou, v pozdější tvorbě uchopuje téma tělesnosti skrze jeho limity a omezení ve vztahu k vnějšímu světu. Pozdější díla lze také chápat jako způsob hledání funkčních prostředků, jak překonat omezení s nemocí spojená. Ukázkou tohoto funkčního designu jsou například urologické kalhoty (Kalhoty, 2005) nebo série fluorescentních vycházkových holí v projektu Být viděn (2009). V nejnovějším díle Berle jako hračka (2013) se pak autorka vrací k humoru a schopnosti odstupu od nemoci a podobně jako v případě reflexních holí posunuje význam zdravotnických pomůcek do zcela nové roviny.

 

Výstava je pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 3. 7. – 29. 8. 2013.


Doprovodný program v Centru současného umění DOX:

 

18. 7. | 17h 

Čaj o páté - setkání a tvůrčí workshop s Ivetou Pilařovou

 

28. 7. | 14h 

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Starou