Jonas Mekas...Pokračuji v cestě...Záblesky minulosti kolem...

24. 1. - 22. 4. 2013

Tisková zpráva ke stažení zde

Fotografie v tiskové kvalitě včetně popisků ke stažení zde


Centrum současného umění DOX připravilo výstavu tvorby Jonase Mekase, legendární postavy americké filmové avantgardy. První obsáhlejší přehlídka tohoto autora v ČR se otevírá měsíc potom, co se dožil devadesáti let. Přináší díla z autorova posledního tvůrčího období spolu s projekcemi jeho filmů z předešlých desetiletí.

                                    

Jonas Mekas pochází z Litvy a svou uměleckou dráhu začal jako básník. Po několika letech v utečeneckých táborech po 2. světové válce emigroval do New Yorku. Brzy se zde zapojil do hnutí amerického avantgardního filmu a stal se jeho přední osobností jako organizátor, kritik, vydavatel i filmový tvůrce.  Roku 1954 začal se svým bratrem vydávat časopis Film Culture, který se stal záhy nejdůležitějším periodikem o filmu v USA. Roku 1958 začal psát svůj legendární sloupek Movie Journal v týdeníku Village Voice. Je zakladatelem Anthology Film Archives, jedné z nejvýznamnějších světových sbírek avantgardních filmů s archivem a kinem. Během svého života uveřejnil také přes dvacet knih prózy a poezie, jež byly přeloženy do dvanácti jazyků. Mekas je považován za průkopníka deníkové formy ve filmu a jeho filmy jsou k vidění ve sbírkách předních světových muzeí. Od roku 2000 rozšířil své dílo o videoinstalace, jež vystavoval v řadě institucí po celém světě.

                                    

Výstava v Centru současného umění DOX klade důraz na Mekasovu tvorbu z nedávné doby. Vrchol expozice představuje umělcovo poslední dílo Nepoužité záběry z života šťastného muže (Out-Takes from the Life of a Happy Man, 2012) a videoinstalace nazvaná Projekt 365 dní (365 Day Project, 2007). Tato práce, která vznikla původně pro internet, obsahuje tři sta šedesát pět krátkých filmů, jeden pro každý kalendářní den v roce. Součástí videoinstalace je také interaktivní verze projektu, ve které si divák pomocí QR kódů může prohlédnout video v mobilním telefonu. Projekt 365 dní tak představuje reakci na nové komunikační možnosti internetu a sociálních sítí. Mekase přivedla k práci s internetem snaha najít pro svou tvorbu nové publikum. Poprvé se o to pokusil dílem nazvaným Prvních 40 (The First 40, 2006), v němž použil materiál z dřívějších filmů, speciálně sestříhaných pro internet.

Výstava je doplněna pěti speciálními projekcemi, mezi nimiž jsou klasické šestnácti-milimetrové filmy jako Walden: Deníky, poznámky a skici (Walden: Diaries, Notes and Sketches, 1969), Vzpomínky na cestu do Litvy (Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972) a Ztracen, ztracen, ztracen (Lost Lost Lost, 1976).

 

Pražská výstava navazuje na přehlídky Mekasova díla uspořádaných k jeho devadesátinám v několika předních mezinárodních institucích - Centre Georges Pompidou v Paříži, Serpentine Gallery v Londýně a British Film Institute Southbank Gallery v témže městě. Výstava se koná za laskavé podpory Velvyslanectví Litevské republiky v Praze.

 

Kurátorem výstavy je Jaroslav Anděl.
K výstavě vychází katalog s texty Jonase Mekase, Benna Northovera a Jaroslava Anděla.


Seznam vystavovaných děl: 


Nepoužité záběry ze života šťastného člověka / Out-Takes from the Life of Happy Man, 2012, video, 68 min.
Projekt 365 dní / 365 Day Project, 2007, videoinstalace
Prvních 40 / The First 40, 2006, videoinstalace
Příběhy bezesné noci / Sleepless Night Stories, 2011, video, 114 min.
Litva a pád SSSR / Lithuania and the Collapse of the USSR, 2008, video, 290 min.
Série Cahorské jaro / The Spring of Cahors Series, 1998, barevné fotografie (C-prints). Walden: Deníky, poznámky a skici / Walden: Diaries, Notes and Sketches, 1969,
16 mm film, 180 min.
Vzpomínky na cestu do Litvy / Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972,
16mm film, 82 min.
Jak jsem postupoval vpřed, občas jsem zahlédl záblesky krásy / As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2000, 16mm film, 285 min.
Ztracen, ztracen, ztracen / Lost Lost Lost, 1976, 16mm film, 178 min.

 

Připravované projekce:

 

25. 2. 18:00 Walden, Centrum DOX

13. 3. 18:00 Reminiscences of Journey to Lithuania, Centrum DOX

25. 3. 18:00 As I Was Moving Ahead Occasionally, Centrum DOX

8. 4.   20:30 Lost, Lost, Lost, kino Světozor

17. 4. 18:00 Film dle výběru Jonas Mekas, Centrum DOX

 

 

DOX Prague, a.s