KAREL NEPRAŠ: Rodina připravená k odjezdu

12. 5. - 17. 10. 2016
Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.

DOX představuje rekonstrukci monumentálního sousoší Karla Nepraše, které bylo zničeno v období normalizace


Ve spolupráci s rodinou předního českého sochaře Karla Nepraše představuje Centrum současného umění DOX rekonstrukci jeho známého monumentálního sousoší s názvem Rodina připravená k odjezdu . Autor dílo vytvořil v roce 1969, brzy ale padlo za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno. Rekonstrukce sousoší je zhotovena podle původních plánů a dřevěných modelů v měřítku 1:1.

Monumentální sousoší nazvané Rodina připravená k odjezdu vytvořil Karel Nepraš po návratu ze své krátké emigrace v roce 1969 v rámci Sympozia prostorových forem v Ostravě .

Jasný politický podtext obsažený v názvu díla a odkaz k tématu emigrace ze země okupované vojsky Varšavské smlouvy vedly k tomu, že navzdory peticím za zachování výsledků sympozia bylo sousoší zničeno . Politický vývoj v Československu po roce 1968 znamenal pro Karla Nepraše výrazné omezen í výstavních možností, účasti na mezinárodním uměleckém dění i rozvoje vlastní tvorby.

Rekonstrukce sousoší byla realizována v letech 2011 – 2015. Jedná se o druhý odlitek
zhotovený podle originálních plánů a dřevěných modelů 1:1. Obnovení sousoší bylo autorovým velkým přáním, které se jeho dceři Karolíně Neprašové po letech úsilí podařilo naplnit.

„Už od chvíle, kdy byla Rodina připravená k odjezdu zničena, se táta snažil o její obnovu. Vzhledem k tehdejší politické situaci to nebylo možné, ale ani po revoluci se tak nestalo z důvodu chybějících financí.

Na začátku mi realizace Rodiny připadala natolik náročná a nákladná, že jsem si nedokázala představit, že by vznikla jinak, než ve spolupráci s velkou firmou. Oslovila jsem Třinecké železárny, kde socha původně vznikla. Ale poté jsem se pustila do výroby s několika menšími firmami. Toto řešení bylo asi náročnější, ale nemusela jsem dělat kompromisy,“ říká sochařka Karolína Neprašová.

Dílo Karla Nepraše bylo naposledy v Centru DOX k vidění v roce 2012, kdy uspořádalo ve spolupráci s Karolínou Neprašovou rozsáhlou retrospektivní výstavu k 10. výročí autorova úmrtí. Součástí aktuální výstavy v DOXu jsou kromě rekonstrukce sousoší i fotografie původního objektu z roku 1969 od Jana Ságla.


KAREL NEPRAŠ (1932 – 2002) patří k nejvýznamnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století. Byl příslušníkem generace, která se zasloužila o rozkvět české výtvarné kultury v 60. letech. Nejprve proslul svým kresleným humorem, z něhož následně vyrůstala i jeho sochařská tvorba. Svou práci charakterizoval jako střetávání humoru a vážnosti. Humor byl v jeho díle nejen uměleckou strategií, ale také obranným mechanismem; byl metodou, jak si zachovat zdravý rozum v absurdní společnosti.
DOX Prague, a.s