Kde domov můj?

Tisková zpráva ke stažení zde


DOX vyzývá umělce i veřejnost k účasti na výstavě Kde domov můj?


Centrum současného umění DOX vyhlásilo otevřenou výzvu, která je jedinečnou příležitostí pro zájemce z řad umělců i široké veřejnosti, vyjádřit se k aktuálnímu tématu a vystavovat v přední pražské galerii a na dalších místech České republiky. Do výstavy Kde domov můj? se zájemci mohou přihlásit do konce srpna.


Kde se cítíte být doma? V místě, kde jste se narodili, ve svém městě, kraji, regionu, v České republice, nebo už jen ve svém vlastním bytě či domě? Těmito a dalšími otázkami vyzývá centrum DOX širokou veřejnost a umělce, aby přihlásili své dílo do výstavy zabývající se představou domova a souvisejícími pojmy jako vlast, národ, či identita. Zájemci mohou do výzvy přihlásit díla nejen ve formě tradičních médií jako je malba, kresba, či fotografie, ale i v dalších formátech včetně videa nebo 3D instalací.


Část výstavy Kde domov můj?, která bude v pražském centru DOX probíhat od 10. 10. 2013 do 13. 1. 2014, představí pod vedením kurátora díla renomovaných umělců jako jsou například Jiří David, Tomáš Císařovský nebo dvojice fotografů Jasanský a Polák. Druhá část výstavy pak vznikne výběrem děl přihlášených do otevřené výzvy.


Téma domova se v současnosti stává stále aktuálnějším. Pokud je představa domova tradičně spojena především s pocitem jistoty a bezpečí, lze bez nadsázky říci, že důsledkem znechucení stavem věcí veřejných se řada lidí stahuje do soukromí. Představa domova se postupně „scvrkává“ a motivace podílet se na utváření širšího, „sdíleného“ domova - města, kraje či regionu - se vytrácí. Této rezignace využívají političtí oportunisté a demagogové, kteří takto vyprázdněný veřejný prostor vyplňují nacionalistickou rétorikou. Projekt Kde domov můj? vzniká z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet.


Zájemci o účast na výstavě mohou své dílo přihlásit do 31. 8. 2013 registrací na stránce kdedomovmuj.dox.cz, kde budou všechny přihlášené práce zpřístupněny v online galerii.


Projekt bude pokračovat ve spolupráci s lokálními a regionálními partnery i v průběhu roku 2014 na dalších místech České republiky, kde budou realizovány dílčí výstavy a akce.