Kde domov můj?

11. 10. 2013 - 13. 1. 2014

Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Otázku „co je domov“ nahlíží z nejrůznějších perspektiv hlavní podzimní výstava v Centru současného umění DOX. Výstava s názvem Kde domov můj? je součástí širšího stejnojmenného projektu a představí díla renomovaných umělců a výběr z více než 1300 prací přihlášených do otevřené výzvy pro umělce i širokou veřejnost.


Výstava se inspiruje prvními slovy české národní hymny, která jsou podle kurátora výstavy Jaroslava Anděla neobvyklá tím, že kladou otázku:


Obsahují tak moment osobního i kolektivního pochybování a tázání. Pocit domova – jistoty a bezpečí – není dán automaticky, ale je hodnotou, která, pokud o ni nepečujeme, může být narušena, ochuzena nebo dokonce odcizena.


Projekt Kde domov můj? vznikl jako otevřená výzva k zamyšlení nad touto základní otázkou a vyzval veřejnost nejen k účasti na výstavě v Centru DOX, ale také ke společnému mapování aktivit kultivujících veřejný prostor.


Na otevřenou výzvu pro veřejnost reagovalo přes 400 autorů počtem více než 1300 prací, které jsou zveřejněny na webové stránce Kdedomovmuj.dox.cz. Vybraných 62 děl je na výstavě v Centru DOX doplněno díly dalších umělců, kteří se zabývají tématem domova v jeho nejrůznějších významech (domov jako místo, komunita, vesnice, město, krajina, region, země ad.). Z domácích autorů jsou to například Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Martin Mainer,  Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Marek a Kristýna Milde, Martin Zet a Daniel Pešta, ze zahraničních umělců mimo jiné Kristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko.     

           

Otázka domova je dnes znovu aktuální vzhledem k tomu, že v současné společnosti vládne nejistota a nespokojenost. Pokud je představa domova tradičně spojena především s pocitem jistoty a bezpečí, je logické, že rostoucí nejistota a frustrace z veřejného života vede značnou část veřejnosti k tomu, že se uchyluje do soukromí a přestává se podílet na věcech veřejných – na utváření širšího, „sdíleného“ domova – města, kraje či regionu. Projekt Kde domov můj? vznikl z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet.


Součástí projektu je webová stránka Kdedomovmuj.dox.cz s aplikací „Zlepšujeme místa“, kde lze sdílet zprávy o pozitivních aktivitách, vlastní projekty a iniciativy nebo nápady a podněty na zlepšení veřejného prostoru. Do projektu se zapojily desítky organizací i jednotlivců z celé České republiky.


Kurátor: Jaroslav Anděl

ve spolupráci s Leošem Válkou a Michaelou Šilpochovou


Výstavující autoři:


Mariana Alasseur, Allstar Refjúdží Band, Jaroslav Anděl, Conrad Armstrong, Dalibor Bača, Hana Bělařová, Sára Bergmanová, Irena Boumová, Tomáš Brabec, Tomáš Brichta, Martina Cejpová, Tomáš Císařovský, Česká soda, Hana Čížková, Jiří David, Garry Davis, De Ardoise, Tomáš Džadoň, Federsel & Makäla, Petr Fiala, Jana Ficová, Petr Gibas, Patrik Hábl, Petr Hampl, Antoine Harinthe, Ivan Hartel, Ibra Ibrahimovič, Petr Jančárek, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Miroslav Javůrek, Jana Jíchová, Tellervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen, Jana Kasalová, Pavlína Kerhartová, Angelika Kianek, Pavel Klusák, Milan Kohout, Zdena Kolečková, Iveta Kopicová, Tomáš Kostelecký, Jitka Kulhánková, Kristýna Kužvartová, Marek Kvetán, Jan Látal, Pavlína Lörinczová, Aleš Loziak, Alexander Lyakhovich, Martin Mainer, Midi Lidi (Petr Marek), Marek a Kristýna Milde, Petr Mores, Petr Motyčka, Karel Nepraš, Kristina Norman, Orion, Hugo Toxx & Hana Hegerová, Martin Papcún, Francisco Pastor, Daniel Pešta, Piča z hoven, Tomáš Princ, Catherine Radosa, Přemysl Rut, Zdeněk Ryneš, Samčo, brat dážďoviek, Ladislav Snopko, Barbora Šamánková, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Stanislav Tomšej, Matyáš Trnka, Václav Trojan, Vladimír Turner, Uličník (Alice Rezková, Marek Dvořák, Tomáš Hájek), Terezie Unzeitigová, Martin Velíšek, Vojtěch Vlk, Eliška Vojtková, David Vondráček, Diana Winklerová, Krzysztof Wodiczko, Martin Zet, Jan Žaloudek, Jiří Žežula.


Zúčastněné organizace:


Amnesty International ČR; Antikvariát a klub Fiducia; Anthropictures; Ateliér Ženy; CVArchitektura; Centrum globálních studií AV ČR a UK; Crative Gate; Česká rada dětí a mládeže; Člověk v tísni, Program Varianty; Divoko; Domovina; EDUin; Ekologický právní servis, Občan 2.0; ERA svět; Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně; Hearth.net; Heinrich Böll Stiftung; HUB Praha; Charter of Progressive Sociology 2010; Institut informačního designu; Jůzit, o.s.; Nadace Open Society Fund; Nadace Proměny; Nadace VIA; Makovice; Muzeum umění a designu; Mlýny městu; Offcity; OKO Opavská kulturní organizace; Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu; Plechárna; Pragulic; Souseďme se; Společně pro desítku; Spolek studentů Arts managementu VŠE; Učíme se příběhy, Příběhy nové kultury; Uličník; Za krásnou Olomouc; Žijeme tady; Živá zeď; Živé město, Praha.


Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 11. 10. 2013 – 13. 1. 2014.

Doprovodný program:


16. 10. 2013 | 9.30—13h


Škola — domov pro všechny?

Pedagogický workshop pro učitele ZŠ a SŠ s komentovanou prohlídkou výstavy a výtvarnou dílnou.


28. 10. 2013 | 20.30h


DOX ve Světozoru

Mark Ther: Švestky (CZ, 15 min, 2011)

Radovan Síbrt: O slušnosti (CZ, 52 min, 2012)


31. 10. – 3. 11. 2013


Po.Hlavě – Ozvěny Ji.hlavy v DOXu

Festivalové ozvěny 17. ročníku MFDF Ji.hlava představí oceněné dokumenty, filmy tematicky spjaté s výstavou a bohatý doprovodný program.


6. 11. 2013 | 18h


Revoluce a transformace

Otevřený panel Centra globálních studií AV ČR a UK v rámci mezinárodní konference.


18. 11. – 28. 11. 2013


Série regionálních diskuzí „Co je doma?“

Plzeň, Pardubice, Benešov, Olomouc, Opava, Ostrava, Ústí nad Labem a Praha se stanou dějištěm diskuzí věnovaných jedné z klíčových otázek výstavy.


11. 12. 2013


Maraton psaní dopisů — Amnesty International ČR

Psaní dopisů věnovaných příběhům lidí, kteří jsou nespravedlivě vězněni, pronásledováni či utlačováni.

 

DOX Prague, a.s