Konfrontace - blízká setkání různého druhu

1. 4. 2012
Tisková zpráva ke stažení zde.
Panelová výstava Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou na podzim 2011 připravilo Centrum současného umění DOX jako součást projektu LUCIFERŮV EFEKT: Střetnutí se zlem, se od 2. 4. do 30. 4. 2012 představí ve veřejném prostoru v Ústí nad Labem. Od května pak bude putovat po dalších městech České republiky.                                                                 

První mimopražskou zastávkou putovního projektu s názvem Konfrontace: Blízká setkání různého druhu bude otevřené prostranství kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Výstava se zde uskuteční pod záštitou prorektora doc. ak. mal. Vladimíra Švece a bude veřejnosti zdarma přístupná po celý duben. 

Projekt představuje 34 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo novin a časopisů. Konfrontací fotografií, novinových titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový význam, který dává vyniknout podobnostem nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností – nejrůznějších jevů minulosti
a současnosti, významných historických událostí i každodenních situací. Tato „blízká setkání různého druhu“ tak nutí diváka k zamyšlení nad současností
a nedávnou minulostí i nad tím, jakou roli hrajeme v jejich vztahu. Metoda navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let
20. století. Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl. 

Od května bude projekt putovat po dalších českých a moravských městech. Představí se například v Liberci, Plzni, Českých Budějovicích a na podzim také v Olomouci. 
Více informací na www.facebook.com/Konfrontace


Partnerem výstavy je UJEP. 
DOX Prague, a.s