Krzystof Wodiczko: Out/Inside(rs)

22. 2. - 6. 5. 2013

Tisková zpráva ke stažení zde

Fotografie v tiskové kvalitě včetně popisků ke stažen zde

Centrum současného umění DOX připravilo jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově uznávaného polského umělce Krzysztofa Wodiczka, která je zároveň první prezentací jeho tvorby v České republice. Výstava představí dokumentaci umělcových proslulých velkoformátových projekcí na významné veřejné památníky a budovy, dále příklady sociálního designu a především jeho nejnovější projekt Out/Insideři (2013), který netradičním způsobem tematizuje soužití české většinové společnosti s romskou menšinou.

                                    

Ústředními tématy téměř čtyřicetileté tvorby polského umělce Krzysztofa Wodiczka jsou válka, konflikt, trauma, paměť a komunikace ve veřejné sféře. Prostřednictvím kombinace umění, technologií a kritického přístupu se Wodiczko ve svých pracech vyjadřuje k závažným společenským otázkám týkajícím se vztahu vetšinové společnosti a menšin.  

 

Wodiczko proslul především jako umělec, který přináší znepokojivá svědectví a připomíná nepohodlné pravdy pomocí svébytných uměleckých metod. Je průkopníkem specifického uměleckého žánru, jímž jsou projekce na významné veřejné budovy a symboly, jako jsou muzea, vládní budovy, památníky a pomníky.  Zatímco ve svých raných veřejných projekcích pokrýval městské monumenty ikonickými mediálními symboly, pozdější projekce ve veřejném prostoru se soustředily na výpovědi jednotlivců a skupin stojících na okraji společnosti.


 „V devadesátých letech jsem začal ve svých projektech využívat videotechnologii k naračnímu animování pomníků slovy a gesty obyvatel města. V těchto projektech využívám ve veřejném prostoru vizuální i akustickou sílu projekčního zařízení k přenosu, ozvučení a zviditelnění těch obyvatel, kteří nejsou vidět a slyšet“, říká o svých projekcích Krzysztof Wodiczko.

 

Část výstavy je věnována dokumentaci vybraných projekcí ve veřejném prostoru, jichž Wodiczko dosud realizoval po světě více než osmdesát, a to např. v Austrálii, Kanadě, Velké Británii, Německu, Holandsku, Izraeli, Japonsku, USA a dalších zemích.


Kromě ukázek projekcí jsou představeny i některé příklady sociálního designu, jehož základní funkcí je usnadnění komunikace příslušníků menšin ve většinové společnosti. Mezi Wodiczkovy projekty sociálního designu patří jeho vozidla, tematizující materiální či společenskou deprivaci znevýhodněných skupin.


Narozdíl od raných vozidel ze 70. let, která Wodiczko charakterizoval jako metaforická, neboť jejich funkce byla prvotně symbolická a až na pár výjimek se jednalo o nerealizované návrhy, znamenal Projekt vozidla pro bezdomovce (1988-89) posun ke kombinaci symbolického a zároveň užitného rozměru. Další z vozidel Poliscar (Poliscar, 1991) byl vytvořen jako určité „velící středisko“ pro komunikaci a aktivismus v rámci komunity, technologický design pro znevýhodněnou část společnosti ve veřejné sféře neboli polis. Později Wodiczko spojil svá vozidla s projekcemi během své práce s válečnými veterány.


Wodiczkovy nástroje jako například Berla pro cizince (Alien Staff, 1992-96) nebo Mluvítko (Mouthpiece, 1994) se zaměřují na problémy mezikulturní komunikace. Současně fungují jako sebe-zobrazující zařízení, která svým majitelům umožňují porozumět si a zviditelnit se – pro sebe sama a pro ostatní.

 

 „Jedním z cílů tohoto designu je rozšířit použití komunikačních médií na ty, kteří k nim nemají přístup, ale potřebují je ze všech nejvíce, a na ty, kteří k nim sice přístup mají, ale nedokáží je kriticky využít,“ vysvětluje autor.

 

Stěžejním dílem celé výstavy je Wodiczkův nejnovější projekt Out/Insideři (Out/Insiders, 2013), který vznikl přímo pro výstavu ve spolupráci s Centrem DOX a romskou komunitou z oblasti Šluknovského výběžku. Práce, jejíž název upozorňuje na otázky diskriminace menšinových skupin, se soustředí na tabuizované téma soužití české vetšinové společnosti s romskou menšinou. Wodiczko se zabývá nedávnými nepokoji v oblasti Šluknovského výbežku, jmenovitě demonstracemi iniciovanými neofašistickými skupinami proti místní romské komunitě. Videoáznamy výpovědí romských dětí o traumatech způsobených projevy rasové nenávisti jejich spoluobčanů jsou promítány na sochy významných postav českých dějin. Wodiczko zde použil svědectví o traumatickém zážitku, aby narušil stereotypy obecně rozšířené mezi lidmi i v médiích. Tak jako v celé své tvorbě dává i v tomto díle umělec hlas lidem, které společnost vytlačila na svůj okraj, a osvětluje neřešené otázky nečekaným způsobem.

 

Krzysztof Wodiczko (*1943) se narodil ve Varšavě v době povstání Varšavského ghetta
v umělecké rodině s českými předky z otcovy strany. Wodiczko studoval umění a průmyslový design v Polsku. V roce 1977 emigroval do Kanady a od první poloviny 80. let minulého století působí na amerických univerzitách. V současné době je profesorem umění, designu a umění ve veřejném prostoru na Harvard University’s Graduate School of Design (GSD) a hostujícím profesorem na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Jeho práce byly vystavovány po celém světě a oceněny řadou uznání, například prestižní cenou Hiroshima Art Prize. Wodiczko žije
v New Yorku, Bostonu a Varšavě.


Kurátoři: Jaroslav Anděl, Krzysztof Wodiczko


K výstavě vychází publikace věnovaná novému Wodiczkovu dílu a romské problematice
v širším kontextu kulturních, sociálních a politických otázek české společnosti.

 

Výstava je pro veřejnost otevřena do 6. 5. 2013.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

2. 3. – 3. 3. 2013
Jeden svět v DOXu – BARCAMP: otevřená nekonference na téma
“Naděje, kreativita a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti”

6. 3. 2013 / 19h
Jeden svět v DOXu – Na divokém severu (2011)
filmová projekce + debata s režisérem Davidem Vondráčkem

15. 3. 2013 / 9.30–13.30h
Kreativní vzdělávání v multikulturní výchově – workshop pro pedagogy

10. 4. 2013 / 18h
Inkluzivní vzdělávání – diskuze z debatního cyklu DOXagoraK výstavě probíhají pravidelné víkendové komentované prohlídky.

 

 


DOX Prague, a.s