Manop, poslední první

1. 4. 2009
Lukáš Rittstein, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého vysvětluje, proč hledá inspiraci u domorodců
v pralese: „Na samém „konci“ civilizace se o ní i o sobě dovíte nejvíce. Oblast, kde panuje animismus v čisté podobě, má pro mě, jako pro sochaře, který balancuje mezi realitou a abstrakcí, velkou duchovní hloubku. Ta spočívá
v konfrontaci mého tvůrčího myšlení s chápáním reality domorodců, kteří zase nemají žádnou hranici mezi přirozeným a nadpřirozeným.“

Součástí výstavy je i několik citátů z rozhovorů s příslušníky domorodých kmenů, dokládajících jejich představy o Zemi a kosmu. Někteří Papuánci například věří, že Země se skládá ze tří pater, mezi nimiž mohou zvláště nadaní jedinci cestovat, nebo že oči zvířat v noci cestují na nebi a pozorují zpět Zemi. Ve snaze iniciovat dialog mezi světem naší civilizace a světem domorodců Rittstein a Šlapetová zapojili do svého projektu dvě osobnosti jako zástupce našeho světa a moderní civilizace, kteří se zúčastní vernisáže výstavy, prvního amerického astronauta asijského původu Leroye Chiao (kterého si umělci vybrali jako kmotra projektu) a Václava Havla. 

Barbora Šlapetová o tomto záměru říká: „V roce 2002 jsme se spřátelili
s náčelníkem Nepřistupuj blíž a on si přál popovídat si s naším náčelníkem. Na základě toho jsme oslovili pana Václava Havla, který si pro náčelníka připravil několik otázek. Chtěli jsme jim ukázat, co znamená naše profese
a rozhodli jsme se udělat z jejich těl odlitky. Ty jim pak Lukáš dopravil zpět ve zvláštním objektu, do kterého odlitky vložil pan Havel. Ten tvar pak v Papuy visel na stromě, oni si to sundali a vyřezali si z něj odlitky, je to součást dialogu, kterého se účastníme my, domorodci i pan Václav Havel.

Paralelně k výstavě vycházejí tři publikace: Nepřistupuj blíž, kniha fotografií Barbory Šlapetové doplněná rozhovory s představiteli papuánských kmenů, kterou vydává Galerie Zdeňka Sklenáře ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia Group k.s. – Knižní klub. Druhou publikací je monografie Lukáše Rittsteina, která podává přehled jeho dosavadní sochařské tvorby. Katalog výstavy, který dokumentuje instalaci projektu v centru DOX a jeho vlastní vernisáž, vyjde po otevření výstavy. 

Výstavu Manop, poslední první doprovází cyklus přednášek na téma Civilizace a přírodní národy, který se zabývá osobnostmi známých českých cestovatelů
a fotografů přírodních lidí. Všímá si také vztahu naší civilizace k „primitivním“ kulturám včetně problémů, jež domorodým kmenům plynou z kontaktů
s námi.Cyklus přednášek na téma: Civilizace a přírodní národy

9. března / Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein 
Výstavní projekt Manop, poslední první představí jejich autoři: Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein. 

16. března / Od A. V. Friče k občanskému sdružení Checomacoco
Osudy cestovatele A. V. Friče a jeho potomků, kteří žijí nejen v Čechách, ale 
i v Paraguayi, přiblíží Yvonna Fričová z obč. sdružení Checomacoco. 

23. března / Emil Holub, český cestovatel s talentem pro drama
Emila Holuba do značné míry ovlivnila jeho žena. Jejich napínavý životní příběh nastíní Milena Secká z Náprstkova muzea. Debatu na toto téma moderuje Josef Matyáš, vedoucí přílohy Věda Lidových novin. 

30. března / Richard Štorch a Bedřich Machulka - Život jako safari
Simona Štorchová pohovoří o dobrodružném životě dvojice cestovatelů
a představí jejich cesty po Africe prostřednictvím dosud nepublikovaných fotografií a rukopisů 
z pozůstalosti Richarda Štorcha.

2. duben / Mnislav Zelený, Čech s indiánským jménem Atapana
Etnolog Mnislav Zelený navštěvuje původní obyvatele amazonských pralesů už čtyřicet let. O svých zažitcích a zkušenostech bude hovořit s moderátorem Josefem Matyášem, vedoucím přílohy Věda Lidových novin.

16. duben / Enrique Stanko Vráz – první běloch v zemi kanibalů – Nové Guineji 
Unikátní archiv Vrázových snímků je dodnes významným zdrojem informací
o
kultuře přírodních národů na sklonku 19. století. Přednášející Jiřina Todorovová z Náprstkova muzea. Moderátor Josef Matyáš, vedoucí přílohy Věda Lidových novin.

27. dubna / Prokletí nebo požehnání? Zámořská expanze v 15. - 19. století do Ameriky
Jaké byly důsledky zámořských expanzí na americkém území? Byla civilizace přínosem nebo naopak? Debatu s historičkou Markétou Křížovou ze Střediska ibero-amerických studií FF UK povede Josef Matyáš, vedoucí přílohy Věda Lidových novin. 

4. května / Primitivismus v současném umění
Vlivy primitivismu na tvorbu malířů 20. a 21. století, včetně tvorby Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, představí kurátor Jiří Zemánek. 

11. května / Srovnání cestovatelů jako badatelů
Čím se lišili slavní cestovatelé přelomu 19. a 20. století? Šlo jim
o slávu a úspěch nebo to byli jen milovníci dobrodružství? Přístupy cestovatelů zhodnotí historik Vladimír Rozhoň v debatě s Josefem Matyášem, vedoucím přílohy Věda Lidových novin.

18. května / Eduard Ingriš – cestovatel, skladatel a fotograf
Pestrý život českého rodáka a především jeho rozsáhlou fotografickou tvorbu, představí fotograf a pedagog Jaroslav Prokop z Univerzity T. Bati. 

21. května, 18:30 / Srovnání cestovatelů jako fotografů
Byla fotografie pro cestovatele pouze dokumentačním nástrojem nebo
i něčím víc? Historik fotografie Pavel Scheufler porovná pojetí fotografie známých cestovatelů z počátku 20. století. 

Změna programu vyhrazena. Začátek v 18:00. Vstupné: 60,-Kč. Kapacita míst je omezená. Rezervace na: judita@doxprague.org. 


Lukáš Rittstein

Narozen v r.1973 v Praze.
Střední odborná škola Václava Hollara v Praze 1987 – 1991.
Akademie výtvarných umění v Praze 1991 – 1997, sochařský ateliér (prof. Hugo Demartini), ateliér monumentální tvorby (prof. Aleš Veselý).
Postgraduální studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v ateliéru sklo v architektuře (prof. Marian Karel) 1997 - 1999; tamtéž v r. 1997 semestrální stáž.
Cena Václava Chada z I. Zlínského salonu mladých – Státní galerie ve Zlíně 1997.
Cena Jindřicha Chalupeckého 1999.
Stipendijní pobyt v Headlands Center for the Arts, Sausalito (Kalifornie, USA) listopad – prosinec 2000.

Barbora Šlapetová

Narozena v r.1973 v Ostravě.
Akademie výtvarných umění v Praze 1991 – 1997.
Semestrální stáž 1995 na Concordia University v Montrealu.
Stipendium DAAD / German Academic Exchange Service v Berlíně 1999 - 2000.
Cena Magnesia Litera za knihu Proč je noc černá (spolu s Lukášem Rittsteinem).


Partnerem výstavy je Galerie Zdeňka Sklenáře.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s