Marek Schovánek: PROPAGANDA

30. 10. 2015 - 11. 1. 2016

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Výstava v Centru současného umění DOX s názvem Marek Schovánek: PROPAGANDA představuje průřez dosavadní prací tohoto „nejlepšího neznámého umělce na světě“. Česko-kanadský tvůrce se v dílech sestávajících z temných krajin, písmomaleb, „fotek“ z reklamních plakátů či instalací kriticky vyjadřuje k tématům jako globalizace, moderní průmysl nebo komerční značky.


Marek Schovánek v průběhu své mnohaleté umělecké dráhy vytvořil dílo heterogenního charakteru, které však při bližším pohledu tvoří jednotný příběh odkazující ke společenské kritice. Schovánek se ve svých dílech vždy snaží kriticky komentovat či ironicky odkrývat znepokojivé skutečnosti, ať už se týkají spotřebního, reklamního nebo třeba farmaceutického průmyslu.


Výstava  v Centru DOX nabídne rozmanitou mozaiku nejrůznějších druhů Schovánkova expresivního vyjádření, která společně utváří román psaný formálními, kritickými a narativními postupy. Například v dílech Pixelové série nebo Víra, naděje a vlídnost autor využívá vizuálních fragmentů různých reklamních sdělení, které pak propojuje v jeden celek ilustrující záplavu obrazů v dnešní mediální realitě. V díle Křišťálové zkreslení pak například překrývá malbu na papíře skleněnými pláty s prvky street artu a graffiti.


V sérii maleb Steganografie umělec využívá princip tajného šifrování zpráv, v nichž kryptogram ukrývá pod vrstvou včelího vosku a vyzývá diváka, aby poselství rozluštil. Obrazy namalované pomocí směsi z Coca-Coly a inkoustu, nebo 3D komiksové bubliny vyřezané z mramoru Speeches pak dokazují, že se autor nebojí pracovat s žádným materiálem.


Právě zkušenost s prací s množstvím materiálů přivedly v poslední době Marka Schovánka k častější tvorbě prostorových objektů. Například série Lovci a sběrači zobrazuje “trofeje moderního lovu”, v nichž autor použil rozřezané nákupní košíky, které uchyceny k dřevěnému soklu připomínají paroží. V sérii Pharmatopia zase umělec prostřednictvím hesel vyrytých do dřevěných objektů ve tvarech a barvách farmaceutických pilulek odkazuje k touhám přesahujícím lidské potřeby a zhmotňuje sen, který nabízí moderní farmaceutický průmysl.


Na otázku, čeho je umělec na osobní a společenské úrovni dnes ještě schopen dosáhnout tváří v tvář tolika různým vlivům, kterým je v kulturní a politické oblasti vystaven, dává Marek Schovánek jasnou odpověď: „Umělec musí aktivně vystupovat, může svobodně kritizovat či ironicky reagovat na často absurdní kořeny závažných událostí.” Samotná jeho tvorba je pak otevřeným vizuálním příběhem, který vypovídá o tom, čím umění v 21. století může být a čeho je schopno.


Marek Schovánek (1965) je výtvarný umělec a kurátor. Z Československa emigroval do Kanady, kde vystudoval University of Alberta v Edmontonu. V devadesátých letech přesídlil zpět do Evropy a v současné době působí v Berlíně a Praze. Jeho tvorba zahrnuje malbu, sochu, fotografii, instalace a filmovou scénografii. Je autorem řady kurátorských projektů a mimo Evropu vystavoval např. v USA, Austrálii nebo v Asii.

Kurátorka výstavy: Vlasta Čiháková Noshiro


Výstava je pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 30. 10. 2015 – 11. 1. 2016.