Markus Huemer

1. 4. 2009
Markus Huemer se ptá po smyslu malířství v digitální době.

„Mohl jsem ti také namalovat obraz s vyšší uměleckou hodnotou“, ironizuje rakouský umělec Markus Huemer. Jeho výstava Ani z nebe odpovědi nepadají, kterou uvádí Centrum současného umění DOX, se ptá po statutu malířství v době elektronických obrazů. Výstava je veřejnosti otevřena od 19. února a potrvá do 4. května 2009.

Huemer pracuje s tradičními i novými médii – malbou na jedné straně
a digitální technologií (včetně projekce) na straně druhé, známý je však především tím, že kombinuje obojí novým a objevným způsobem.

Digitální technologie, které v současnosti produkují drtivou většinu obrazů, podrývají základy modernistické estetiky zdůrazňující abstraktní jazyk. Na rozdíl od mnoha současných umělců, Huemer nevidí v existenci elektronických obrazů důvod k opuštění malby či k tomu, aby se výlučně věnoval novým médiím a technologiím. 

Huemer se v dílech zastoupených na výstavě Ani z nebe odpovědi nepadají digitální technikou využitou v malbě i v projekci zmocňuje oblíbených motivů tradičního malířství, jako jsou stromy a les, a dává takto vzniklým obrazům
ironické a subverzivní názvy, jež karikují nároky a očekávání spojované
s tradičním i moderním malířstvím a s dotyčnými představami o úloze umělce – např. Mohl jsem ti také namalovat obraz s vyšší uměleckou hodnotou, Čistě podle citu jsem z tohoto obrazu taky mohl mít dobrý pocit nebo Mohl jsem vám také namalovat obraz skutečně muzeálního významu.

„Podle Huemerova názoru abstraktní založení digitálních obrazů problematizuje platnost modernistické estetiky, v níž klíčové postavení zaujímá princip abstrakce. Moderní umělci a kritici používali podobný argument ve vztahu 
k tradičnímu pojetí malířství jako předmětného zobrazování, když existenci fotografie uváděli jako důvod obratu moderního umění od předmětnosti 
k abstrakci. Zdůvodnění modernistické estetiky, odvolávající se na vývoj technologií zobrazování, zejména na vynález fotografie, se tak samo problematizuje dalším vývojem těchto technologií, jmenovitě rozšířením elektronických obrazů“, charakterizuje Huemerovu tvorbu Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX.

Markus Huemer se narodil v roce 1968 v rakouském Linzi. Žije a pracuje 
v Berlíně. Studoval na Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz a Kunstakademie v Düsseldorfu. Od roku 2007 je profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, Nová média I. 


Samostatné výstavy (výběr)

2 0 0 8
Galerie Six Friedrich, Lisi Ungar, Mnichov
Galerie Artelier Contemporary, Graz
Galerie Miryam Charim, Vienna
2 0 0 7
Museum Moderner Kunst, Vienna
Sammlung Ploner, Vienna
Galerie Jiřího Švestky
2 0 0 6
Galerie Six Friedrich, Lisi Ungar, Mnichov
Museum Studio A, Otterndorf
2 0 0 5
Büro für Kunst, Drážďany
Saarland Museum, Saarbrücken
Galerie und Edition Artelier, Graz
Kunstverein Medienturm, Graz
2 0 0 4
Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf (společně se Sigmarem Polke)
Galerie Michael Janssen, Kolín nad Rýnem
2 0 0 3
Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Bregenz (spolu s Peter Weibel)
Büro für Kunst, Drážďany
2 0 0 2
.arcadia, Kunsthaus Baselland, Bazilej
Künstlerhaus Bethanien, Berlín
Galerie Mezzanin, Vídeň
2 0 0 1
Förderkoje, Art Cologne - Galerie Michael Janssen, Kolín nad Rýnem
Galerie Achim Kubinski, Berlín
Max Planck Haus, Mnichov
2 0 0 0
Galerie Michael Janssen, Kolín nad Rýnem
1 9 9 9
Kunstverein Nürnberg, Albrecht Dürer Gesellschaft, Norimberk
1 9 9 8
Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Bregenz
Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden
Galerie Michael Janssen, Kolín nad Rýnem
1 9 9 7
Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
1 9 9 5
Galerie Trabant, Vídeň
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s