Middle East Europe

26. 1. 2012

Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.

Izraelsko-palestinský konflikt je tématem výstavy Middle East Europe 
(26. 1. – 20. 4. 2012), která poprvé v českém kontextu představí díla špičkových izraelských a palestinských umělců v přímé konfrontaci s díly umělců ze střední a východní Evropy. Výstava poukazuje na problémy příznačné pro politické umění, které reaguje na globální témata, otevírá otázku role médií i zodpovědnosti umělce a všímá si toho, jak se proměňuje čtení uměleckého díla, přemístíme-li jej do jiného kulturního kontextu.

Současná mediální realita se vyznačuje snadnou dostupností obrazů, které zachycují konflikty probíhající v různých částech světa. Příkladem toho jsou záběry z Izraele a okupovaných území, jako je Západní břeh a pásmo Gazy, které běžný obyvatel „Západu“ zná i přesto, že Blízký východ nikdy nenavštívil. Na základě této zprostředkované reality docházíme často k závěrům, pro které je příznačné zjednodušení.

Výstava Middle East Europe poukazuje na fungování a specifické problémy sociálně kritického umění. Představuje dialog mezi umělci, reflektujícími téma na základě vlastní zkušenosti, a těmi, kteří tutéž situaci znají pouze prostřednictvím médií. Mnozí z vystavujících umělců přitom sami problematizují roli, kterou média hrají v utváření toho, co nazýváme realitou. Kurátorka výstavy Tamara Moyzes dodává: „Podle mého názoru může tato výstava mapující izraelsko-palestinský konflikt na obecnější úrovni sloužit jako modelová studie fungování politického umění obecně. Poukazuje na etické výzvy spojené s uměleckou výpovědí o skutečnostech, s nimiž umělec nemá osobní zkušenost. Jak se mění přijetí díla, když je přemístěno ze země svého původu do místa, jímž se zabývá, a jak se tímto přesunem změní jeho význam? Může mít takové umění vliv na události, které popisuje? Má mít umělec zodpovědnost?“

Vystavená díla zprostředkují divákům diferencovanější přístup k situaci
na Blízkém východě, ale zároveň poukazují na historickou i současnou provázanost Blízkého východu a Evropy. Někteří umělci nalézají kořeny dnešního problému v evropském antisemitismu, jiní tematizují napětí mezi kulturami v dnešní Evropě a ukazují, jak tenká je hranice mezi strachem, náboženskou či rasovou nesnášenlivostí a fyzickým násilím.

„Chtěli jsme ukázat, že zažitější izraelsko-palestinský konflikt není odtržený
od osudu Evropy. Evropa nese svůj díl zodpovědnosti za to, co se dnes na Blízkém východě děje. Stejně tak jsou v širších souvislostech součástí problému i sílící projevy rasismu, antisemitismu nebo iracionálního strachu
z Islámu,“
konstatuje Zuzana Štefková, která výstavu spolu s Tamarou Moyzes kurátorsky koncipovala.

Na výstavě se objeví díla prezentující „velkou politiku“ i osobní lidská dramata, terorismus i mírový aktivismus, obecně srozumitelná hesla i silně kontextuální výpovědi. Téma reflexe mediální reality je na výstavě konfrontováno s intimními uměleckými díly odrážejícími strach, ale i naději na straně Izraelců i Palestinců. Někteří umělci se v rámci možností dokonce pokoušejí naznačit případná řešení konfliktu.

V Praze se poprvé za hranicemi Izraele představí „živá“ socha Ariela Šarona na nemocničním lůžku od izraelského umělce Noama Braslavského, jejíž loňská prezentace v Tel Avivu vzbudila ohlas mezinárodního tisku
a v samotném Izraeli oživila zájem o Šarona a jeho politiku. Rozruch vyvolala také migrující palestinská ambasáda umělce Khaleda Jarrara nazvaná Live and Work in Palestine, která bude v rámci projektu v Praze představena
v dubnu v Galerii SPZ. Zatímco Jarrarovo aktivistické gesto předpokládá vznik suverénního palestinského státu, izraelská umělkyně Yael Bartana, která vloni reprezentovala Polsko na bienále v Benátkách, popisuje v druhé části své filmové trilogie nazvané Zeď a věž pomyslný návrat židovských kibucníků do Polska.

Roli mezinárodního terorismu, ale především úlohu, kterou hrají média v jeho zobrazení, tematizuje švýcarský umělec Christoph Draeger rekonstruující únos izraelských olympioniků v Mnichově. Vyznění výstavy dotvářejí díla na pomezí umění a aktivismu, jako je video Emada Bornada zachycující protesty proti výstavbě separační zdi v palestinské vesnici Bil‘in, jejichž autoři se nechali inspirovat Cameronovým filmem Avatar, nebo akce Osvoboďte všechna Ghetta izraelského odpírače armádní služby, letce Jonatana Shapiry v bývalém varšavském ghettu.

Kurátorka výstavy Tamara Moyzes má s uměleckým aktivismem bohaté osobní zkušenosti z doby druhé intifády, kdy společně s mírovými aktivisty
z obou stran působila na okupovaných územích. Na výstavě Middle East Europe  se svým mužem Shlomim Yaffe prezentuje dílo, které formou muzeální expozice mapuje vstup Izraele do Evropské unie.

Výstava Middle East Europe  měla svou premiéru v redukované podobě loni
v září v Jeruzalémě, pokračování proběhne v Palestině, Budapešti, plánovány jsou rovněž ozvěny projektu na Slovensku a v Polsku.

Vystavující umělci:

Nasrin Abu Baker (PS), Anisa Ashkar (PS), Yael Bartana (IL), Emad Bornat (PS), Noam Braslavsky (IL), Noam Darom (IL), Christoph Draeger (CH), Radovan Čerevka (SK), Ronen Eidelman (IL), Róza El-Hassan (HU), Fawzy Emrany (PS), Hanna Farah – Kufer Birim (PS) & Hila Lulu Lin (IL), Raafat Hattab (PS), Ihab Jadallah (PS), Khaled Jarrar (PS), Cheb Kammerer (DE)
& Sharon Horodi (IL), Wolfram P. Kastner (DE), Milan Kohout (CZ), Milan Kozelka (CZ), Radim Labuda (SK), Jumana Manna (PS), Shahar Marcus (IL), Volker März (DE), Miklós Mécs & Judit Fischer (HU), Avi Mograbi (IL), Tamara Moyzes (SK), Damir Nikšić (BiH), Tamar Paikes (IL), Public Movement (IL), Itamar Rose & Yossi Atia (IL), Yonatan Shapira (IL) & Ewa Jasiewicz (PL), Joanna Rajkowska (PL), Ruti Sela & Maayan Amir (IL), Ivan Vosecký (CZ), Shlomi Yaffe (IL)

Kurátorky výstavy:
Tamara Moyzes a Zuzana Štefková


Doprovodný program k výstavě: 

6. 2. - 9. 4. Příliš blízký východ - cyklus filmových projekcí každé pondělí od 18h, projekce dokumentárních filmů + debata s autory 

Vstup zdarma

26. 1. 18h Wolfram Kastner (DE), prezentace politických akcí umělce

19. 3. 18h Sala-Manca Group (IL), živá performance West and East

15. 4. 10 – 18h konference Příliš blízký východ za přítomnosti umělců, kurátorů a odborníků na Blízký východ

18. 4. vernisáž výstavy KHALED JARRAR: State of Palestine v Galerii SPZ. Umělec bude v galerii rozdávat razítka palestinského státu do přinesených pasů.
DOX Prague, a.s