Open call

15. 12. 2011
Výstava Open Call je reakcí veřejnosti na otevřenou výzvu k účasti na projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem

Výstava Open Call (16. 12. 2011 – 6. 1. 2012) je výběrem prací přihlášených na základě otevřené výzvy umělcům a veřejnosti k účasti na projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem. Představí 12 z 89 zaslaných uměleckých projektů, které se vyjadřují k tématu zlo v nás a kolem nás.

Tematickým rámcem výstavy a projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem
a související otevřené výzvy veřejnosti, kterou prezentuje výstava Open Call, jsou protikladné poznatky sociální psychologie ukazující na jedné straně, jak snadné je přimět člověka, aby páchal zlo, a na straně druhé, jak obyčejní lidé mnohdy překvapivě konají hrdinské skutky. Přední americký psycholog Philip Zimbardo, jehož dílo inspirovalo výstavu a projekt Luciferův efekt, objasnil, za jakých podmínek se zlo šíří, a současně popsal principy, díky kterým je možné se zlu bránit. 

Na tyto zásady, které byly formulovány jako výzva, reagují autoři dvanácti vystavených projektů prostřednictvím videí, multimediálních instalací, fotografií, textů či kreseb. Součástí výstavy je například videorekonstrukce životních příběhů dvou mladých žen - umělkyň, které na vlastní kůži zažily domácí násilí, soubor textů deseti českých renomovaných spisovatelů, které ukazují autentické a spontánní podoby přitakání zlu a způsoby, jimiž umělci vybízejí k násilí, experimentální multimediální instalace vycházející z myšlenky zneužití umění jako nástroje mučení, mapa Luciferova efektu, záznam hodinové živé performance ukazující aktivní boj osamocené ženy proti zlu
a jeho podobách uvnitř vlastní osobnosti, nebo projekt, v němž autorka dokumentuje pokus o vraždu nevlastní sestry, který se skutečně odehrál
v zimě 2010. 

Koncept otevřené výzvy je založen na demokratickém principu od samotné iniciativy výzvy přes realizaci až po fázi rozhodování o nejzajímavějším uměleckém projektu. 
6. ledna 2012 budou vyhlášeny nejlepší projekty a uděleny ceny ve třech kategoriích: cena poroty, cena veřejnosti a cena účastníků otevřené výzvy.

Porota ve složení Philip Zimbardo, Jiřina Dienstbierová, Markéta Hejná, Jaroslav Anděl, Jiří Just, Leoš Válka a Jiří Šteg vybere nejlepší z vystavených prací. Návštěvníci centra DOX 
i široká veřejnost mají možnost hlasovat o nejlepším vystaveném díle prostřednictvím hlasovacích boxů umístěných ve výstavě a v rámci online ankety uveřejněné na facebookovém profilu centra DOX - http://www.facebook.com/DOXPrague.cz. Samotní účastníci otevřené výzvy pak budou moci hlasovat o nejlepším ze všech 89 přihlášených projektů. Výstava potrvá do 6. ledna 2012, kdy budou zveřejněny výsledky hlasování. 

Více na www.dox.cz a http://lucifereffect.dox.cz
Kontakt pro média:
Michaela Šilpochová
media@dox.cz
 +420 774 222 355  
    
Centrum  současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
DOX Prague, a.s