Otevřená výzva HATEFREE ART

19. 2. 2015
Tisková zpráva ke stažení zde.

Uměním proti rasismu a násilí z nenávisti.

DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE ART


Centrum současného umění DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE ART, která vyzývá zájemce z řad umělců i široké veřejnosti k reflexi témat týkajících se xenofobie a vzájemného soužití. Do výzvy je možné se přihlásit do 15. dubna 2015. Vybraná díla budou představena na výstavě v pražském Centru DOX, ve veřejném prostoru regionálních měst ČR i na online portálech.

Hlučné chování mladíků v autobuse vadí 64% respondentů – s uvedením romské etnicity ale číslo stoupá na 77%. Chudá matka s trojčaty si zaslouží státní příspěvek podle 71% respondentů – pokud jde o Romku, tak jen podle 40%. Nenávistné informace na sociálních sítích mladí lidé nejčastěji ignorují, protože nepovažují za smysluplné reagovat (55%), či se bojí, že by šli proti většinovému názoru (35%).

To jsou jedny z výsledků výzkumu realizovaného mezi lidmi ve věku 15-25 let, který zpracovala agentura Median pro Agenturu pro sociální začleňování. Ta nyní zaštiťuje iniciativu s názvem HateFree Culture, celorepublikovou kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, která reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR z důvodu jejich etnicity, sexuální orientace, náboženství, subkultury, hendikepu nebo jiných odlišností.

Centrum DOX, které se svým postojem a programem hlásí k filozofii HateFree Culture, se zapojilo do projektu otevřenou výzvou HATEFREE ART. DOX vyzývá širokou veřejnost a umělce, aby do výzvy přihlásili svá díla i náměty děl, která se zaměřují na reflexi témat jako je rasismus, xenofobie, nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky a nedostatek tolerance vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin.

Díla a projekty by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti,“ říká k povaze děl koordinátor projektu HateFree Culture Lukáš Houdek. Sám Houdek přitom pro kampaň proti násilí z nenávisti vytvořil několik desítek portrétů osobností české kultury s mottem: nenávist mi nesluší. „Cílem celého projektu je posílení vzájemného soužití a aktivní zapojení občanů v boji proti násilí ať už v reálném světě či online,“ dodává Houdek.

Videa, 2D díla nebo performance přihlášená do otevřené výzvy prostřednictvím webové stránky hatefreeart.dox.cz mají šanci být vybrána pro výstavy ve veřejném prostoru regionálních měst ČR i online v průběhu roku 2015. Z vybraných děl vznikne také výstava, která se uskuteční začátkem roku 2016 v Centru DOX.

Výzva je otevřena do 15. 4. 2015.

Realizaci projektu HATEFREE CULTURE, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Státním rozpočtem ČR, zaštiťuje Agenturu pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt probíhá od 1. března 2014 do 30. dubna 2016 a jeho hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Informace k výzvě HATEFREE ART: http://hatefreeart.dox.cz/

Informace k projektu HateFree Culture: www.hatefree.cz/ a www.facebook.com/HateFreeCulture?fref=ts
DOX Prague, a.s