Ponorná řeka

15. 10. 2012
Tisková zpráva ke stažení zde.
Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.
Centrum současného umění DOX představí výstavní projekt Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nazvaný „Ponorná řeka“. Jedná se o výběrovou prezentaci studentů a absolventů ateliéru za dosavadního pedagogického vedení Aleksandry Vajd a Hynka Alta.

 Hynek Alt a Aleksandra Vajd vybrali dvě desítky nejlepších děl, která vznikla
v jejich ateliéru za poslední čtyři roky. Název „Ponorná řeka“ podle nich představuje metaforu množiny vzájemně se ovlivňujících fenoménů, jako jsou kolektiv studentů, vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu či lokální
i globální trendy, která je v neustálém pohybu. Ten je někdy velmi zřetelný
a snadno popsatelný, jindy se ale nepostřehnutelně mísí s dalšími proudy
a pod povrchem ukrývá stejně jako ponorná řeka plíživý pulzující pohyb.

Motiv ponorné řeky hraje zásadní roli i pri skladbě prací jednotlivých autorů,
u nichž na sebe témata a způsob jejich zpracování navazují, navzájem se prolínají a překrývají. Většině prací je v rámci fotografie společné postkonceptuální uvažování, což znamená, že myšlenka zůstává základní osou díla, ovšem pozornost autorů se znovu obrací ke zpracování
v konkrétním materiálu a dílo je tedy znovu artefaktem. Příznačné jsou
i přesahy do jiných médií jako video, instalace, případně socha.
Koncepce výstavy je založena na čitelném výběru prací, který jasně akcentuje směřování ateliéru - fotografie zde slouží nikoli jako povinné
a nezpochybnitelné médium, ale jako opěrný bod pro širší uvažování, tedy jako základní vymezení, které mnohé práce překračují nebo popírají.
Výstavní projekt sice důsledně sleduje charakter ateliéru, ale prezentuje řadu velmi individuálních strategií, přičemž si nenárokuje univerzální pohled na obor. Jeho posláním je v neposlední řadě přispět k aktuální debatě nad médiem fotografie, která se za svoji krátkou historii proměnila z technické kuriozity přes respektované řemeslo až po jedno z nejčastěji využívaných médií v rámci výtvarného umění.

Výstava je pro veřejnost otevřena do 9. listopadu 2012.

Kurátoři: Hynek Alt, Aleksandra Vajd
DOX Prague, a.s