Projekt Jamming přenáší princip sdílené improvizace na malířské plátno

17. 3. - 1. 5. 2017
Tisková zpráva ze dne 16. 3. 2017 ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.

Výstava Jamming v Centru současného umění DOX představuje obrazy experimentálního výtvarného projektu stejného názvu, ve kterém společně tvoří umělci s mentálním hendikepem a umělci postižení akademickým vzděláním. Projekt si klade za cíl prolomit bariéry mezi lidmi s mentálním hendikepem a bez něj a zároveň přenést princip hudebních improvizací – jam session – do oblasti výtvarného umění.


Projekt Jamming vznikl v roce 2014 jako spolupráce mezi Výtvarnou dílnou Inventura, kterou založil nizozemský výtvarník Otto Kouwen, a malířem Mirkem Kaufmanem. Od roku 2016 řídí projekt Jamming nově vzniklý spolek Barvolam.

Hlavním konceptem projektu je přinést do malířství princip jamování, který je běžný zejména v hudbě. Prostřednictvím jam sessions tvůrci ukazují, že několik malířů se může podělit o jedno plátno a ignorovat přitom hranice mezi „profesionálním“, „amatérským“ nebo „outsider“ uměním. Projekt chce zároveň dokázat, že lidé s mentálním hendikepem i ti bez něj nemusí žít v oddělených světech.

Smysl vidíme především v samotném procesu vytváření díla, kdy jsme všichni rovnocennými partnery. Tvorba z oblasti art brut, tedy tvůrců s různou mírou mentální odlišnosti, byla vždy inspirací pro celou řadu umělců svou spontánností a autenticitou. Při Jammingu je ale inspirace oboustranná – profesionální tvůrci přinášejí výtvarníkům s hendikepem nové podněty a obě strany si nenásilně osvěžují zaběhané pracovní postupy. Je to tedy dobrodružství pro všechny zúčastněné,“ vysvětluje Mirek Kaufman.

To, že je někdo postižen mentální poruchou, ještě nevypovídá nic o jeho talentu. Naší snahou je podporovat kreativitu, vzájemné pochopení a toleranci k jinakosti,” doplňuje Otto Kouwen.

Na projektu Jamming spolupracovali účastníci Výtvarné dílny Inventura a další umělci s mentálním hendikepem nebo autismem, profesionální malíři z České republiky i zahraničí, studenti Akademie výtvarných umění v Praze a umělci s chronickým psychiatrickým onemocněním z projektu A.R.T.

Výstava v Centru DOX představuje obrazy vytvořené během posledních tří let existence projektu. Způsob, jakým výtvarníci díla vytvářeli, shrnuje kurátorka výstavy Terezie Zemánková následovně:

Jamming na sebe bere formu kolektivního rituálu – živelného, spontánního, a přece usměrňovaného zákony ,kmene’. Účast každého aktéra je limitována časem a společným prostorem plátna, na kterém navazuje na to, co před ním vytvořili ostatní. Každý tu musí popřít své ego a nechat se strhnout vlnou společné energie sycené živelnou radostí z malby

Kurátorka výstavy: Terezie Zemánková

Stálý tým projektu Jamming tvoří: Dagmar Filípková, Mirek Kaufman, Otto Kouwen, Marie Kůsová, Vladimíra Müllerová

Hosty projektu jsou: Renáta Drábková, Šárka Hojaková, Hana Chmelíková, Hilde Irene Knutsen, Lukrécie, Kateřina Novotná, Ladis Pachmuch, Ladislav Svoboda, Eva Štefková

DOPROVODNÝ PROGRAM

23. 3. a 20. 4. | 18:00 - 20:00
VEČERNÍ JAMMING - výtvarná dílna založená na principech tvorby umělců z projektu Jamming vedená Mirkem Kaufmanem a Otto Kouwenem

19. 4. a 26. 4. | 17:30
Komentovaná prohlídka k výstavě Jamming s Mirkem Kaufmanem a Otto Kouwenem, zdarma k platné vstupence, rezervace nutná na rezervace@dox.cz

8. 4. | 14:00 - 17:00
ODPOLEDNÍ JAMMING – rodinná dílna
DOX Prague, a.s