Radim Labuda - Aspekty Velkého muže

6. 9. - 7. 9. 2013
Tisková zpráva ke stažení zde

Fotografie v tiskové kvalitě najdete zde

Centrum současného umění DOX představí tvorbu slovenského umělce Radima Labudy (1976), který se dlouhodobě zabývá prací s videem a nově také s textem. Výstava Aspekty Velkého muže je vyústěním autorova dvouletého projektu, jehož jádrem je mýtus o Velkém muži, archetypu dnešního člověka.

 

Hlavním výrazovým prostředkem umělce Radima Labudy, držitele Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2008, jsou od počátku nová média, konkrétně video. Autor zůstává věrný pohyblivému obrazu i ve výstavě Aspekty Velkého muže, v níž autor v jednotlivých videích a video instalacích postupně rozvíjí příběh Velkého muže, jedné ze dvou antagonistických postav příběhového cyklu.

 

Velký muž je jedincem vysokého společenského postavení, muž racionální a chladný se značnými manipulátorskými sklony. Pro autora je Velký muž, neboli Mr. Greatman, zároveň odrazem současného člověka, který je “produktem” moderního společenství.

 

Myslím si, že vytáhnout na světlo a znovu si pořádně prohlídnout postavu pana Greatmana v jeho nových inkarnacích nás všechny může poučit. Myslím, že to, co reprezentuje, ten racionální typ, co si trošku ujel, to je vlastně nebezpečí celého světa,“ říká autor.

 

Výstava, jež by měla být vnímána jako celek o několika dějstvích a nikoliv jako série izolovaných exponátů, je „asambláží“ vybraných příběhů, které vznikly v průběhu posledních dvou let. Novou součástí procesu Labudovy tvorby se nově stává text, který neslouží jako návod ke čtení a není ani scénářem – je dalším komplementárním prostředkem k postupnému rozvíjení a komunikaci mytologie moderního člověka.

 

Stejně jako v dřívější tvorbě i ve výstavě Aspekty Velkého muže hraje roli lidské tělo a otázky s tělesností spjaté. Tělo je pro Labudu politikum, je prostředkem k nahlížení na společenské vztahy, hranice a aspekty lidské existence. Autor pokračuje ve svém dlouhodobém zájmu o proces nahlížení a pozorování, kdy se skrze objektiv kamery stává tichým pozorovatelem svého okolí a díky performativnímu přesahu často také sám sebe.

 

Výstava Radima Labudy je podle slov kurátorky Markéty Staré zhmotněním mytologie současného člověka i jeho psychologickou analýzou. Jisté aspekty osobnosti Velkého muže v sobě totiž nosí každý z nás.

 

Kurátorkou výstavy je Markéta Stará.

 

Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 6. 9. – 17. 10. 2013.


K výstavě vychází katalog.

 

Doprovodný program:

 

15. 9. | 14h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Starou a Radimem Labudou

 

6. 10. | 17h

Čaj o páté

Kreativní workshop s umělcem Radimem Labudou

DOX Prague, a.s