Salon umění - malba

3. 5. 2012
Tisková zpráva ke stažení zde.
Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.
Výstava Salon umění představí všechna díla z otevřené výzvy umělcům
a veřejnosti

(4. 5. - 25. 5. 2012)

Výstava Salon umění – malba představí díla přihlášená do otevřené výzvy pro umělce a širokou veřejnost Vystav své dílo v DOXu! Výběr vystavených děl není záměrně podroben rozhodnutí odborné komise, na výstavní ploše 1 000m2 se představí celkem 1132 prací od 535 účastníků.  Autor vítězné práce získá možnost realizovat v DOXu samostatnou výstavu.

Netradiční formát projektu s názvem Salon umění je založen na otevřené výzvě nejen pro umělce, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří běžně nemají příležitost vystavovat v zavedených galeriích. První z řady Salonů, které centrum DOX bude pravidelně realizovat, je zaměřen na malbu. Zájemci
o účast na projektu mohli přihlásit maximálně 3 práce prostřednictvím otevřené výzvy, která byla vyhlášena v době od 2. 4. do 29. 4. 2012. Každému účastníkovi je v rámci expozice vyhrazena plocha do 2m2.

Výstava Salon umění – malba svou koncepcí instalace obrazů v několika řadách nad sebou navazuje na instalace pařížských salonů, které zažívaly svůj největší rozkvět v 19. století, kdy jejich vliv na evropské umění dosáhl vrcholu. Konzervativní založení akademické poroty však předurčilo jejich pozvolný pád. Nepochopení pro nové směry, jakými byl například realismus
a impresionismus, vedlo roku 1863 ke vzniku takzvaného Salonu zamítnutých (Salon des refusés) a roku 1884 Salon nezávislých
(Salon des indépendants),  které lze chápat jako kolébku moderního umění.

Principem otevřené účasti připomíná výstava v centru DOX právě Salon nezávislých (Salon  des indépendants), který razil heslo „žádná porota, žádné ceny“. Vystavená díla zde nepodléhají komisnímu výběru, ani jakékoliv klasifikaci či hierarchii. Salon umění je demokratickým prostorem, prostorem veřejné účasti a kritiky, čímž se vztahuje i k aktuálnímu výstavnímu a diskusnímu projektu Demokracie v akci, který probíhá v centru DOX do 16. května 2012 (více na www.dox.cz).

O nejlepším díle výstavy Salon umění – malba rozhodne veřejnost. Během doby trvání výstavy bude přímo v expozici a na Facebookovém profilu centra DOX probíhat hlasování
o nejlepší dílo. Autorovi vítězné práce bude nabídnuta možnost realizovat v Centru současného umění DOX samostatnou výstavu.

Fotografie ke stažení po jednorázové registraci na:
http://www.dox.cz/cs/press/image-center/login
DOX Prague, a.s