Setkání s umělci v Centru DOX

27. 10. 2008

19. října 2008 se pro veřejnost otevřelo Centrum současného umění DOX. Novou nezávislou instituci zabývající se prezentací mezinárodního současného umění, architektury a designu zahajuje výstava Vítejte v kapitalismu! Vystavující umělci své instalace osobně představí v cyklu Café DOX.

Hned po svém otevření DOX zahajuje doprovodné programy (prezentace, čtení, rozhovory, panelové diskuse apod.) pod názvem Café DOX. Program Café DOX je členěn do pěti kategorií: Setkání s umělcem, Setkání s designérem/architektem, Setkání s autorem, Setkání vědy a umění a Veřejný prostor. První Setkání s umělcem proběhne v pondělí 20. 10.

Cílem Centra DOX není „pouze“ prezentace výstav a uměleckých děl, nýbrž vytvoření dynamického fóra pro společenskou interakci. Návštěvníkům centra bude i proto sloužit kavárna, designshop a knihkupectví, v roce 2009 bude otevřena druhá etapa s restaurací a auditoriem. Doprovodný program Café DOX umožní umělcům představit svá díla a zároveň usnadní mezi umělci a diváky vzájemný dialog.

Jako první přestaví v rámci Café DOX veřejnosti svou tvorbu Matej Krén, autor instalace Sediment na výstavě Vítejte v kapitalismu! Café DOX se konají vždy v pondělí od 18 hodin, pokud není jinak uvedeno. Vstup volný, kapacita míst je však omezená.

Centrum současného umění DOX je v České republice unikátní komplexním přístupem k potřebám současného umění.  Celková vnitřní plocha budovy, která vznikla konverzí industriálních budov z konce devatenáctého století, činí 6250 m2. Architektonická koncepce umožňuje souběžnou instalaci několika výstav ve variabilních prostorech. 

Zahajovací výstavu Vítejte v kapitalismu!, která trvá od 19. 10. do 8. 2. 2009,  tvoří čtyři monumentální instalace, jejichž autory jsou – José-María Cano, Michael Bielický a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem), Matej Krén, a konečně Jiří Hůla ve spolupráci Dominikem Langem. Výstava tematizuje spojení umění se světem médií a kapitálu. Výstava se koná pod záštitou Atrura Laclaustra Beltrána, velvyslance Španělska a MUDr. Pavla Béma, primátora Hlavního města Prahy.

Program Café DOX: 

Setkání s umělcem

20. 10.  Matej Krén; autor instalace Sediment na výstavě Vítejte v kapitalismu! 
27. 10.  Dominik Lang; spoluautor instalace Archiv na výstavě Vítejte v kapitalismu!
  3. 11.  Jiří Hůla; spoluautor instalace Archiv na výstavě Vítejte v kapitalismu!


Setkání s architektem / designérem

24. 11.  Ivan Kroupa; architekt Centra současného umění DOX hovoří se Zdeňkem Lukešem.

 

22. 12.  Zdeněk Lukeš: Pražský hrad po roce 1989; prezentace projektů a staveb v areálu naší nejvýznamnější památky v postkomunistické době: Jiřičná, Lábus, Malinský, Pleskot, Šípek a další.

 

Setkání s autorem 

 

10. 11.   

KOMIKSFEST! 2008 Afterdrink. Vizuální remix a setkání s vítězi cen Muriel.

 

Setkání vědy a umění

1. 12. Vizualizace kosmu. Malíř Jiří Matoušek představuje svoji tvorbu inspirovanou vědeckou fotografií a hovoří s astronomem o vizualizaci kosmu.

 

Veřejný prostor (ve spolupráci s A2)

 24. 11.  Začátek v 19 hodin.

Generační paměť a zapomnění: Osmašedesátníci a ti druzí.  Panelová diskuse na téma paměti/zapomnění a reflexe dějin z pohledu tří různých generací. Jiří Stránský, spisovatel; Miloš Havelka, profesor (FHS UK); Petr Blažek, Ústav pro studium totalitních režimů. 

 

8. 12.

Jaké možné konce čekají česká tisková média. Panelová diskuse. Moderátor Karel Hvížďala. Panelisté: Petr Fischer, Hospodářské noviny; Jitka Kolářová (FSV UK, redaktorka punk-feministického zinu Bloody-Mary);  Jan Křeček (FSV UK).

 

15. 12.

Umělec na síti a v databázi. Panelová diskuse umělců o možnostech a důsledcích internetu pro současnou uměleckou praxi. Panelisté: Jiří Hůla, Kateřina Fojtíková, Pavla Kalinová, Michal Mariánek.

Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s