THIS PLACE – Izrael očima 12 světových fotografů

8. 10. 2014

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Centrum současného umění DOX představí v rámci světové premiéry monumentálního uměleckého projektu THIS PLACE práce 12 světových fotografů a jejich pohled na Izrael – jeho historii, geografii, každodenní život obyvatel a význam, který tato země má pro zbytek světa. Mezi vystavujícími umělci jsou například Josef Koudelka, Frédéric Brenner, Thomas Struth, Fazal Sheikh nebo Jeff Wall.

 

Projekt THIS PLACE inicioval fotograf Frédéric Brenner v roce 2006. Pozval jedenáct světově uznávaných fotografů, aby společně s ním zkoumali Izrael a Západní břeh Jordánu, a ztvárnili ho nejen jako místo, ale především jako metaforu. Inspirací byly pro Brennera historické cesty, jako Mission Héliographique ve Francii nebo Farm Security Administration ve Spojených státech, které vyzývaly umělce, aby kladli otázky týkající se dané země či regionu a jeho kultury, dějin, společnosti i každodenního života obyvatel.

 

Dvanáct umělců, kteří se podíleli na projektu THIS PLACE – Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind Solomon, Thomas Struth, Jeff Wall, Nick Waplington a Frédéric Brenner – patří k nejuznávanějším fotografům, kteří se kdy zabývali otázkou Izraele a Západního břehu Jordánu z uměleckého hlediska. Během svých půlročních uměleckých rezidenčních pobytů v letech 2009-2013 vytvořili tisíce fotografií, z nichž se několik set představí v rámci výstavy THIS PLACE. 

    

Výběr fotografií, které jsou součástí výstavy nepředstavuje jednolitý pohled, ale spíše mnohovrstevnatý a mozaikovitý portrét tohoto významného a velmi sporného místa se všemi jeho trhlinami a paradoxy,“ vysvětluje Frédéric Brenner.

 

Kurátorka výstavy Charlotte Cotton, mezinárodně uznávaná kurátorka a bývalá ředitelka oddělení fotografie v Los Angeles County Museum of Art (LACMA) k výstavě dodává:


Každý z umělců vytvořil pro výstavu zásadní osobní výpověď o Izraeli a Západním břehu, které jako série průvodců vedou diváka k hlubšímu porozumění současné konfliktní situace“.


V rámci doprovodného programu k výstavě proběhnou přednášky umělců, fotografické workshopy, diskuze pro odbornou i širokou veřejnost, komentované prohlídky aj. V sobotu 25. října 2014 se pod názvem 12 PERSPEKTIV uskuteční série tří diskuzí za účasti všech 12 umělců. Celodenní program završí komentovaná prohlídka výstavou. Registrace je možná na http://12perspectives.dox.cz/.

 

V rámci projektu THIS PLACE vychází také 13 katalogů, mezi nimiž jsou jak monografie jednotlivých vystavujících umělců, tak komplexní katalog k výstavě. Monografie již vydali umělci F. Brenner (An Archeology of Fear and Desire), S. Shore (From Galilee to the Negev), R. Solomon (Them), N. Waplington (Settlement), M. Kollar (Field Trip) a J. Koudelka (Wall); zbývající knihy budou vydány na podzim tohoto roku.

 

Mezinárodní putovní výstava THIS PLACE, která bude v Centru DOX k vidění do 2. března 2015, se následně přemístí do Izraele a do Spojených států.

 

Harmonogram putovní výstavy THIS PLACE:

 

Centrum současného umění DOX, Praha, Česká republika

24. října 2014 – 2. března 2015

 

Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Izrael

14. května 2015 – 6. září 2015

 

Norton Museum of Art, West Palm Beach, Florida, USA

15. října 2015 – 17. ledna 2016

 

Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, New York, USA

12. února 2016 – 5. června 2016

 

Vystavující umělci:

 

Frédéric Brenner zkoumá Izrael jako místo radikální odlišnosti, kde se v každodenní zkušenosti mísí touha, sounáležitost i vyloučení. Jeho pečlivý umělecký výzkum má podobu momentek jednotlivců i společnosti, které zachycují současný stav Izraele.

 

Wendy Ewald iniciovala v Izraeli a na Západním břehu Jordánu 14 participativních fotografických projektů pro různé komunitní skupiny – školy, ženská sdružení, prodejce či pracovníky v oblasti hi-tech. Její práce jsou příběhem mnoha hlasů a odrážejí různé povahy jednotlivých komunit.

 

Martin Kollar se ve své sérii fotografií soustředí na rozpory a nesoulad, které odkazují k bezprostředně hrozícímu násilí jako běžné součásti každodenního života v Izraeli. 

 

Josef Koudelka si zvolil jako ústřední téma svého epického fotografického souboru dělicí zeď. Jeho panoramatické fotografie sledují prastarou krajinu Izraele a bolestnou stopu, kterou v ní dělicí čára zdi zanechává.

 

Jungjin Lee divákovi umožňuje ponořit se do hlubokých vrstev historie, které v krajině Izraele objevila. Její ruční tisky zachycují smutek a jímavost mnoha opuštěných míst, kterými prošla.

 

Gilles Peress si všímá psychologické „teploty“ Izraele a Západního břehu Jordánu. Na jeho fotografiích z ulic města obyvatelé ztělesňují krajně odlišné pohledy, které Izrael utvářejí.

 

Fazal Sheikh představí mozaiku 48 leteckých záběrů zachycujících stopy zmizelých beduínských vesniček, které jsou ze země téměř nepostřehnutelné. Autor vypráví silný příběh o jednom společenství, jeho zemi a jeho vyčlenění.

 

Stephen Shore vystavuje výběr barevných snímků (pořízených jeho typickým fotoaparátem 8”x10” na negativ), které jsou výsledkem zkoumání nejrůznějších aspektů současného Izraele, jeho dějin a rozdělení.

 

Rosalind Solomon svými portréty vášnivě a velmi osobně zobrazuje etnickou různorodost Izraele a vytváří mocnou auru vztahů a životů, s nimiž se setkala na svých cestách po Izraeli.

 

Thomas Struth ve výstavě představí své velkoformátové snímky přírodních i městských scenérií, architektury průmyslových i náboženských interiérů a rodinné portréty.

 

Jeff Wall zachycuje na své jediné velkoformátové fotografii beduínské sběrače oliv, kteří přespávají pod širým nebem na statku v jihoizraelské Negevské poušti. Za úsvitu se na kopci nad statkem vynořuje věznice.

 

Nick Waplington sestavil archiv více než 1 300 fotografií, které zobrazují židovské osady a jejich obyvatele na Západním břehu Jordánu. Jeho věrné snímky, za nimiž stojí pečlivý sběr informací, jsou kombinací krajin a portrétů.

 

Kurátorka výstavy: Charlotte Cotton

 

www.this-place.org

www.dox.cz

 

Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 24. 10. 2014 – 2. 3. 2015.DOX Prague, a.s