Týden datové bezpečnosti v DOXu: víte, proč a jak chránit svá osobní data?

15. 5. - 20. 5. 2017
Tisková zpráva ze dne 10. 5. 2017 ke stažení zde.


Centrum současného umění DOX připravilo na období mezi 15. – 20. květnem 2017 sérii eventů v rámci doprovodného programu k výstavě Big Bang Data. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku výstavy, panelové diskuze a kreativní workshopy na téma datové bezpečnosti.
 
Cílem programu je představit široké veřejnosti téma velkých dat, způsob jejich vzniku, analýzy, využití a případného zneužití, zároveň se bude věnovat datové bezpečnosti. Tato témata představí čeští i zahraniční odborníci na data během večerní komentované prohlídky, panelových diskuzí a workshopů. Všechny akce se konají zdarma.

Týden datové bezpečnosti začíná 15. 5. v 18:00 komentovanou prohlídkou výstavy Big Bang Data, kdy širší témata výstavy představí internetový publicista a odborník na sociální sítě Daniel Dočekal a Michal Kučerák z Centra DOX. Vystavená díla a jednotlivé kapitoly výstavy poskytnou témata pro kritickou debatu o velkých datech a o vlivu sociálních sítí na naše životy a společnost.

Akce se koná v češtině.

ST 17. 5. od 17:30, komentovaná prohlídka výstavy Big Bang Data
Výstavou provádí Michal Kučerák, vedoucí produkce a spoluautor vzdělávacích programů  Centra DOX.

Akce se koná v češtině. Na program je nutná REGISTRACE: rezervace@dox.cz.

ST 17. 5. od 19:00, panelová diskuse UKAŽ SVÁ DATA! Co svými daty odkrýváme – a mělo by nám to vadit?

Co jsou to data, jakou roli hrají ve společnosti, jak se vyvíjí jejich produkce, sběr, analýza a využití, rozdíl mezi daty a metadaty, co můžou data říct o vztazích mezi lidmi /institucemi apod. Tyto otázky zodpoví Vesselin Popov, odborník na psychometrii a její využití v oblasti velkých dat, Business Development Director společnosti University of Cambridge Psychometrics Centre, a Michal Špaček, programátor a odborníka na datovou bezpečnost. Moderátorem je Petr Koubský, publicista, analytik informačních a komunikačních médií a pedagog.  

Akce se koná v angličtině a je simultánně tlumočena do češtiny. Na program je nutná REGISTRACE: rezervace@dox.cz.

ČT 18. 5. 2017 od 19:00, panelová diskuse DATA V BEZPEČÍ

Program o možnostech, jak prakticky chránit svá data. Vystoupí čeští i zahraniční odborníci na datovou bezpečnost zastupující mezinárodní instituce, státy, neziskové organizace i komerční subjekty. Diskutovat budeme s Oktavií Jonsdottir (bezpečnostní expertka a nezávislá konzultantka v oblasti datové bezpečnosti pro organizace i jednotlivce, Islandská pirátská strana), Tactical Tech (berlínský kolektiv vyvíjející  osvětu v oblasti datové bezpečnosti), Miroslavem Umlaufem (Director Business Intelligence firmy AVAST) a Vladimírem Rohlem (odborník na datovou bezpečnost a ICT, bývalý ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti, v současné době působící v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie). Moderátorem je Filip Rožánek (mediální analytik, konzultant sociálních sítí, specialista na digitální média a šéfredaktor Marketing & Media).

Akce se koná v angličtině a je simultánně tlumočena do češtiny. Na program je nutná REGISTRACE: rezervace@dox.cz.

SO 20. 5. 2017, od 14:00 do 17:00, Tvůrčí workshopy pro rodiny s dětmi a interaktivní pop-up instalace Tactical Tech , která je naopak určena dospělým se zájmem o informace o dopadech velkých dat a datové bezpečnosti na fungování společnosti. Jakou roli hraje Mark Zuckerberg, firma Apple a váš facebookový profil ve světě velkých dat a jak s tím může jednotlivec nakládat.

Akce probíhá v češtině i angličtině. Na program je nutná REGISTRACE: rezervace@dox.cz.

V rámci programu bude návštěvníkům poskytnut český překlad příručky Data detox za osm dní, vytvořené kolektivem Tactical Tech ve spolupráci se značkou Mozilla. Tato příručka doporučí čtenáři, jak za osm dní snížit svoji datovou stopu, ať už to je neuvážlivé používání sociálních sítí, přílišná závislost na produktech firem, které naše data dál prodávají nebo špatné nastavení mobilních telefonů, které do světa pouští mnoho informací, aniž bychom o tom sami věděli.

15. 5. 2017, 18:00
BIG BANG SECURITY

Komentovaná prohlídka výstavy Big Bang Data  

17. 5. 2017, 17:30
BIG BANG DATA

Komentovaná prohlídka výstavy

17. 5. 2017, 19:00
UKAŽ SVÁ DATA!

Co svými daty odkrýváme - a mělo by nám to vadit?
Panelová diskuze

18. 5., 19:00
DATA V BEZPEČÍ

Jak ochránit svá data
Panelová diskuze

20. 5., 14:00 – 17:00
DATA PRO CELOU RODINU

Datová bezpečnost srozumitelně a prakticky.

Na všechny programy je nutná REGISTRACE na adrese rezervace@dox.c z. Vstup na všechny akce je zdarma.

Iniciativa „Big Bang Data: Týden datové bezpečnosti a on-line rezidence" byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
DOX Prague, a.s