Vetřelci a volavky - ateliér sochaře

20. 11. 2013 - 20. 1. 2014

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Centrum současného umění DOX představuje ojedinělý soubor modelů, které vznikaly v letech 1968 – 1989 jako skici a návrhy pro realizaci soch ve veřejném prostoru v tehdejším Československu. Výstava Vetřelci a volavky – ateliér sochaře, která je koncipo­vaná jako ateliér výtvarného umělce pozdní mo­derny, uvede např. práce Karla Malicha, Rudolfa Sikory, Stanislava Libenského, Karla Nepraše, Kurta Gebauera a dalších českých a slovenských sochařů.

 

Po období velkého experimentálního rozkvětu 60. let procházelo monumentální umění v 70. a 80. letech normalizační stagnací. Zároveň však nikdy v dějinách Československa a později České republiky nebylo pořádáno tolik soutěží a objednávek společenského charakteru. Obrovské množství zakázek zajišťoval od roku 1965 stavební zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (v té době drtivá většina všech stavebních projektů) dala 1% a výjimečně až 4% z celkového rozpočtu na výzdobu. Toto umění pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků, administrativních a správních budov. Masový fenomén umění ve veřejném prostoru tak vznikl díky stavebnímu boomu, který řešil velký nárůst obyvatelstva v 60. a 70. letech.

 

Výstava v Centru DOX je součástí širšího projektu Vetřelci a volavky mapujícího sochy ve veřejném prostoru z období let 1968 – 1989, kdy v záplavě stereotypních realizací vznikala také mimořádně kvalitní a odvážná díla, které předčila dobu svého vzniku. Výstavní projekt je přehlídkou modelů realizovaných ale i z ideologických důvodů nerealizovaných soch a představí také modely soch zaniklých, které jsou obětí doby současné.

 

Výstava vznikla u příležitosti vydání publikace Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989).

 

Vystavující umělci: M.Chlupáč, E. Kmentová, V. Janoušková, K. Malich, J. Jankovič, R. Sikora, M. Bartuszová, F. Patočka, J. Brychtová a S. Libenský,  J. Klimeš , R. Svoboda, P. Šedivý,
K. Nepraš,  K. Gebauer,  E. Jilemnická, Z. Macháček, V. K. Novák, S. Milkov, J. Róna, Č. Suška a další.

 

Kurátorka výstavy: Ivona Raimanová 


Koncepce výstavy: Pavel Karous


Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 20. 11. 2013 – 20. 1. 2014.

DOX Prague, a.s