Věznice: místo pro umění

1. 12. 2011
Věznice: místo pro umění (2. 12. 2011 - 3. 1. 2012)

Současní umělci a vězni vystavují společně poprvé 
v české galerii na výstavě Věznice: místo pro umění

Přední současní umělci a vězni ze sedmi českých věznic poprvé společně vystavují v galerii díky projektu Věznice: místo pro umění. Toho se účastnilo na třicet umělců, mezi nimi laureáti a finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale i řada jinak oceněných umělců vystavujících i v zahraničí. Dvojice ve složení umělec a odsouzený, ve kterých pracovali například Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm, Pavel Sterec, Filip Cenek, Eva Koťátková, Pasta Oner nebo Jaromír 99, vytvořily díla, která vycházejí ze současných uměleckých tendencí. Výstava Věznice: místo pro umění v Centru současného umění DOX tak nabízí od 2. prosince do 23. ledna konceptuální umění, malbu, sochu, grafiku, ale i práce inspirované graffiti nebo komiksy.

Autoři projektu Ondřej Horák a Martina Reková spolupracovali na tomto unikátním počinu, který propojuje lidi na svobodě a za mřížemi uměním,
s Vězeňskou službou České republiky. Odborní zaměstnanci z věznic Drahonice, Pardubice, Příbram, Vinařice, Praha – Pankrác, Praha - Ruzyně
a přidružené ženské věznice v Řepích pomáhali s koordinací tohoto projektu skoro rok. „Sociální pracovníci, psychologové nebo vychovatelé sestavili nejprve potenciální skupinu zájemců, v některých případech nás po prvních návštěvách věznic, kde jsme projekt osobně prezentovali, oslovili sami odsouzení dopisem,“ říká spoluautorka projektu Martina Reková.

Následně vznikly po dohodě s odsouzenými krátké „profily“, ve kterých byl uvedený věk, motivace pro účast v projektu nebo případná předchozí praxe. Oslovení umělci se tak mohli dobře zorientovat ve výběru odsouzených pro budoucí spolupráci. Někteří umělci komunikovali se „svými“ odsouzenými prostřednictvím dopisů, ostatní je osobně navštěvovali ve věznicích.„Vybavím si práci umělce Pavla Sterce, který dokonce navštěvoval příbuzné odsouzeného a dohledával u nich některé jeho práce. Tereza Sochorová společně se svým odsouzeným meditovala nebo cvičila jógu a Michal Pěchouček dokonce plánuje s jedním z odsouzených společnou výstavu,“ dodává jeden z autorů projektu Ondřej Horák.

Dalším výsledkem spolupráce je například komiks výtvarníka Jaromíra 99
a jednoho z nejznámějších českých vězňů Reného, o kterém vznikl v minulosti celovečerní dokument. Komiks vyšel nedávno knižně v komiksové edici Brutto u vydavatelství Labyrint, ale jeho autoři se nikdy nepotkali osobně, v průběhu tvorby komunikovali dopisy. Ne všechny dvojice projekt dokončily, v některých případech bylo důvodem propuštění odsouzeného na svobodu, v jiných případech ještě umělci a odsouzení svá díla dokončují. „V pražském Centru současného umění DOX vystavuje téměř dvacet dvojic vedených umělci,
o něco více jich bude vystavovat od 12. dubna do 20. května v Moravské galerii v Brně, kam se výstava v pozměněné podobě přesune,“ upřesňuje Martina Reková. 
Cílem projektu a stejnojmenné výstavy Věznice: místo pro umění bylo nejen motivovat sociálně odloučenou skupinu k netradiční činnosti za mřížemi, ale především představit výtvarné umění jako nedílnou součást života. Proč nevyužít schopností umění ve chvílích, kdy jiné formy komunikace selhávají? „Skutečnost, že odsouzení měli možnost seznámit se s projevy lidského umu a sami následně vytvořit vlastní umělecké dílo, pokládám za velice přínosnou. Zážitek, který jim tento proces zprostředkoval, může vězněné tvůrce výrazně ovlivnit. Trestní politika moderního státu by měla být postavena na zásadě nejen trestat, ale pokud možno i vychovávat,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, pod jehož záštitou projekt probíhá.

Na počátku tohoto uměleckého projektu stála snaha ukázat, že umění nemusí být nutně prezentováno v galerijním prostředí. První část projektu, která předcházela samotným výstavám, byla založena na korespondenční „hře“, kterou vedli autoři projektu s odsouzenými formou dopisů. V průběhu hry získávali odsouzení indicie o několika uměleckých dílech a jejich autorech, na konci pak putovaly originály uměleckých děl, mj. od Toyen nebo Otty Gutfreunda, „za mříže“. Ve věznicích byla díla představena odsouzeným
v rámci dvouhodinového odborného výkladu, následně byla vrácena zpět do depozitáře Moravské galerie v Brně nebo soukromým majitelům.„Roky se účastním projektů pro cílovou skupinu odsouzených, ale nikdy jsem nezaznamenala takové nadšení, jakého jsem byla svědkem v tomto případě. Odsouzení vystoupili z anonymity, snaha pracovat ve volných chvílích na dílech a korespondence s umělci o záměrech tvořených děl, to všechno tvoří nadstavbu k hmatatelnému výsledku, který je nyní k vidění v galerii,“ dodává Ivana Günzlová, metodička odboru pro výkon vazby a trestu z Vězeňské služby ČR.

Kurátory výstavy jsou Ondřej Chrobák a Ondřej Horák, architektem výstavy pak Tomáš Svoboda, jenž se projektu zúčastnil také jako jeden z umělců.
V producentské společnosti Víta Klusáka a Filipa Remundy Hypermarket Film vzniká už několik měsíců celovečerní dokument o umělcích a odsouzených zapojených do tohoto projektu. Režisérem filmu, který bude dotočen v příštím roce, je Radovan Síbrt.

Vystavující a zúčastnění umělci:
Pavel Sterec, Pasta Oner, Tomáš Svoboda, Tereza Sochorová, Jiří Franta, Adam Vačkář, Kateřina Bažantová, David Böhm, Karel Kunc, Ondřej Maleček, Marek Číhal, Filip Cenek, Vendula Chalánková, Jaromír 99, Martin Zet, Markéta Hlinovská, Michal Pěchouček, Patricie Fexová, Tereza Damcová, Eva Koťátková, Jana Kochánková, Beata Spáčilová, Benedikt Tolar, Oldřich Bystřický, Blanka Lhotáková, Marie Ladrová, Bára Motlová, Petra Herotová
Centrum současného umění DOX
Michaela Šilpochová
media@dox.cz
 +420 774 222 355      

Adresa výstavních prostor: 
Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Adresa kanceláře: 
Osadní 34, 170 00 Praha 7
www.dox.cz