Volker März – Laughing Windows

31. 10. 2013 - 10. 2. 2014

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Tři patra Věže Centra současného umění DOX obsadí od listopadu stovky hliněných sošek německého autora Volkera Märze. Umělec v rozsáhlém výstavním projektu Laughing Windows (Smějící se okna) navazuje na svoji předchozí tvorbu, v níž „láskyplně“ snímá z podstavce velké postavy historie jako Walter Benjamin, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Václav Havel nebo Angela Merkelová. Ústředním tématem výstavy je dětství, které „okny“ příběhů těchto velikánů autor nahlíží jako blažený stav dosud nezasažený jakýmikoli společenskými strategiemi.

 

Multimediální umělec Volker März (1957) v posledních letech zaplnil celé výstavní prostory stovkami figurek významných historických postav z oblasti filozofie, literatury, umění a politiky jako byli např. Franz Kafka, Walter Benjamin, Josef Beuys, Nelson Mandela, Pina Bausch, Hannah Arendt nebo Friedrich Nietzsche. März vytváří prostřednictvím sošek, obrazů, fotografií, textů a hudebních videí nápadité scénáře, ve kterých historické osobnosti zapojuje do dialogu a nabourává tak představy o kultu génia. V poslední době se umělec soustředí zejména na Franze Kafku, který v jeho fikci nezemřel, nýbrž odcestoval se svou opicí, panem Rotpeterem, do Palestiny, odkud prostřednictvím dopisů a poznámek kritizoval historické i současné události a v roce 2008 zde zemřel ve věku 126 let.

 

České publikum mělo příležitost se s Märzovou tvorbou poprvé seznámit v Centru DOX v roce 2012 na skupinové výstavě Middle East Europe, která prezentovala díla evropských umělců reagující na blízkovýchodní konflikt. Aktuální třípatrová expozice, kterou umělec vytvořil speciálně pro Centrum DOX, je autorovou první samostatnou výstavou v České republice. Název výstavy Laughing Windows (Smějící se okna) se vztahuje k osobnostem, které se pro Märze staly důležitými „okny“, umožňujícími nahlížet svět z nových perspektiv a odkazuje zároveň k humoru a ironii, které jsou důležitou součástí umělcovy tvorby.

 

 „Asi před šesti lety jsem si v knize jednoho moudrého muže z Polska, Zygmunta Baumana, přečetl: ‚Svědectví nashromážděná historiky byla zdrcující objemem i obsahem. Jejich analýzy byly přesvědčivé. Nad veškerou pochybnost dokazovaly, že holocaust je spíše oknem než obrazem na zdi. Když se člověk tímto oknem dívá, naskýtá se mu pohled na řadu jinak neviditelných věcí. A věci, které uvidí, jsou svrchovaně důležité nejen pro pachatele, oběti a svědky zločinu, ale také pro všechny, kdo dnes žijí a doufají, že budou žít i zítra. Pohled tímto oknem mne vůbec netěšil. Ale čím žalostnější byl, tím více jsem byl přesvědčen, že odmítne-li někdo se tímto oknem podívat, činí tak ke své škodě.‛ (Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust).

Od toho dne je pro mě pohled tímto ‚oknem’ zcela zvláštní představou a obrazem, který mě vede. A není to jen okno holocaustu, ale všechna okna, která mi otevírají oči a umožňují mi vidět skrze existující historické a morální zdi. A obzvlášť krás­né na těchto nevšedních oknech je, že žádný určitý pohled nenařizují; každý člověk může podle sebe vidět a poznávat věci, jež mu právě takové okno odhaluje,“ říká umělec.

 

Volker März oživuje aktéry své hravé fikce, mezi nimiž se nově objeví kromě stálic jeho tvorby, jako jsou Franz Kafka, Pina Bausch či Hannah Arendt nově například i Václav Havel, Angela Merkelová nebo Petr Ginz. Své „malé velikány“ konfrontuje s jejich dětstvím a okny jejich příběhů nahlíží rané dětství jako stav blaženosti nezmanipulovaný společenskými strategiemi. Důraz přitom klade na co nejsrozumitelnější podání tak, aby byla výstava jednoduše přístupná i nejmladšímu publiku – dětem.

 

Multimediální umělec Volker März (1957) v minulosti vytvořil několik projektů věnovaných evropským filozofům a myslitelům a vydal deset samostatných publikací. Účastnil se řady samostatných i skupinových výstav v Německu, Polsku, Nizozemí, Izraeli nebo v Turecku. V současnosti žije a pracuje v Berlíně.

 

Kurátor výstavy: Volker März

 

Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 31. 10. 2013 – 10. 2. 2014.DOX Prague, a.s