Výstava BIG BANG DATA zkoumá fenomén informační exploze, kterou dnes zažíváme

7. 4. - 14. 8. 2017
Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2017 ke stažení zde.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.

Centrum současného umění DOX připravilo ve spolupráci s CCCB – Centrem pro současnou kulturu v Barceloně rozsáhlou multimediální výstavu, která představuje, jak naši dobu a společnost radikálním způsobem mění vytváření, zpracovávání a interpretace tzv. Velkých dat. Projekt BIG BANG DATA zkoumá dopady datafikace světa, procesu stejně významného pro 21. století, jako byla elektrifikace pro 19. století. Představena jsou díla bezmála tří desítek umělců a projektů z celého světa, nechybí ani české projekty.

Co jsou to vlastně „Velká data“? Jedním z klíčových rysů naší doby je vytváření obrovských objemů dat. Zatímco cena za ukládání digitálních informací během posledních 15 let dramaticky klesla, počet elektronických zařízení, která shromažďují, vytvářejí a posílají data, se exponenciálně zvýšil.

Všichni generujeme data – zanechávají je za sebou naše mobilní telefony, senzory, sociální sítě, digitální fotografie a video, platební převody či signál GPS. Ještě před deseti lety byla většina vyprodukovaných dat výsledkem vědeckého či administrativního snažení, dnes je naopak hlavním činitelem informační exploze každodenní aktivita milionů občanů zanechávajících za sebou digitální stopu.

S informační explozí se objevují nové způsoby řešení problémů a vyvstávají otázky, které mění zaběhnuté vědecké postupy, způsob vytváření hodnoty v ekonomice či vedení politiky i společnosti. Snazší vytváření a uchovávání obrovských objemů dat umožňuje vyčíst z nich vzorce událostí, chování, spotřeby nebo volby. Nové metody zjisťují naše kolektivní preference, ať už ohledně zakoupení určitého výrobku či vyjádření politického názoru. Internetové sociální platformy budují mimořádně detailní profily preferencí uživatelů, čímž z nich vytvářejí produkt a podporují tak růst nových ekonomických odvětví.

„Data, vytvářená sítěmi senzorů všude kolem nás, průmyslovými technologiemi i jednotlivci, jsou dnes považována za otevřenou příležitost i mocný nástroj. Mohou být klíčovým prvkem pro rozvoj participativnější demokracie a efektivnější státní správy. Mohou se však zároveň stát prostředkem k vytvoření bezprecedentního systému hromadného dohledu,“ vysvětluje kurátorka Olga Subirós.

Kurátoři Olga Subirós a José Luis de Vicente ve výstavě připravené institucí CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) ve spolupráci s Nadací Telefónica a Centrem DOX zkoumají fenomén Velkých dat prostřednictvím více než 30 děl a projektů umělců a výzkumných pracovníků z celého světa.

Například monumentální instalace Erika Kesselse tvořená statisíci vytištěných fotografií odkazuje k lavině snímků nahraných platformu Flickr v průběhu 24 hodin. Kniha s názvem Kde jsem to jen do p***le byl? Jamese Bridla mapuje autorův pohyb v průběhu 11 měsíců na základě dat z jeho iPhonu, která byla ovšem shromážděna bez jeho vědomí. Instalace Davida Bowena zachycuje prostřednictvím přenosu dat v reálném čase pohyb vodní hladiny, intenzity a pohybu mořských vln u západní Havaje. Tyto a další projekty jsou ve výstavě doplněny videorozhovory s odborníky a výzkumnými pracovníky, kteří objasňují potenciál i skryté hrozby dnešní datafikace světa.

Výstava BIG BANG DATA měla premiéru v roce 2014 v Barceloně a následně putovala jako otevřený koncept do výstavních institucí v Madridu, Buenos Aires, Londýně, Limě, Singapuru a Santiagu de Chile. V každé z institucí byla výstava představena v jiné podobě a doplněna o lokální kontext.

Také expozice v Centru DOX představuje několik lokálních projektů. Projekt londýnské umělecké dvojice TEKJA, která pracuje především s vizualizací dat, vznikl ve spolupráci s Centrem DOX speciálně pro pražskou výstavu. Na základě tzv. analýzy sentimentu zachycuje živou sociální mapu Prahy: mapa v reálném čase zobrazuje použité emotikony a klíčová slova z veřejně dostupných dat uživatelů sociálních sítí a zobrazuje tak, jaké emoce v daných částech Prahy lidé prožívají.

Uvedení projektu BIG BANG DATA je první a jedinou příležitostí zhlédnout tuto monumentální výstavu ve střední Evropě. Další uvedení v Evropě se zatím neplánuje.

DOX k výstavě připravil také doprovodný program, který nabídne cyklus přednášek k tématům výstavy pro odbornou i laickou veřejnost, filmové večery, diskuzní večery s digitálními novináři nebo autorská čtení s publicisty ve vzducholodi Gulliver. (Více o programu níže)


Kurátoři výstavy: Olga Subirós a José Luis de Vicente

Vystavující umělci a projekty:

Horst Ademeit, Timo Arnall, Christopher Baker, David Bowen, James Bridle, Paolo Cirio, Brendan Dawes, FabLab BCN, Gemma Galdón, Ingo Günther, Jonathan Harris, Erik Kessels, Aaron Koblin, Manuel Lima, Giorgia Lupi & Stefanie Posavec, Mapa kriminality, Jonathan Minard, Na ovoce, Near Future Laboratory, Florence Ninghtingale, Safecast, Max Schrems, John Snow, Michal Šimonfy, Tam venku, Tekja, TeleGeography, The Public Laboratory, Umbrellium

Výstavu organizuje Centrum DOX, Centrum pro současnou kulturu v Barceloně – CCCB a Nadace Telefónica.

Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení na http://www.dox.cz/cs/press

DOPROVODNÝ PROGRAM

11. 5. | 19:00
ON AIR: Matthew Jockers – Šifra mistra bestselleru - diskuze ve vzducholodi Gulliver na téma velká data a literatura

16. 5. – 20. 5.
TÝDEN DATOVÉ BEZPEČNOSTI – série přednášek a workshopů na téma datové ochrany a bezpečnosti: Co skrze data odkrýváme a mělo by nám to vadit? Jak můžeme svá data chránit?
Pozváni jsou Vesselin Popov (odborník v oblasti psychometrie působící na Cambridge University), Oktavía Jonsdottir (expertka a nezávislá konzultantka v oblasti datové bezpečnosti pro organizace i jednotlivec, členka Islandské pirátské strany), Tactical Tech (berlínský kolektiv, zabývající se osvětou v oblasti datové bezpečnosti)

25. 5. | 19:00
KINOLAB DOX - Data Overload: Collapsed Mind - filmově-diskuzní večer na téma:
Vliv informační exploze a zahlcenost daty na lidskou psychiku

15. 6. | 19:00
KINOLAB DOX - Data Overload: Biohack Me! - filmově-diskuzní večer na téma:
Kybernetické vylepšování těla jako budoucnost lidstva

18. 6. |  14:00
ČASOLAP – program pro mladé od 13 let a jejich rodiče a prarodiče na téma digitální společnosti

21. 6. | 18:30
(S)TISK DOBY – pravidelný kulatý stůl s novináři tentokrát na téma datové žurnalistiky

21. 6. | 19:00
KINOLAB DOX - Data Overload: Data v rukou státu - filmově-diskuzní večer na téma: Ochrana osobních údajů a nový zákon GDPR
DOX Prague, a.s