Zóna v pohybu

16. 1. - 17. 3. 2014

Tisková zpráva ke stažení zde.


Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení zde.


Dialogy profesorky Adély Matasové a jejích studentů 1990 – 2014 


Výstava  Zóna v pohybu v Centru současného umění DOX představí práce studentů, kteří prošli výtvarnými ateliéry prof. Adély Matasové od roku 1990 do současnosti na vysokých školách v Čechách i v zahraničí. Matasová svým pedagogickým přístupem i uměleckou tvorbou významně přispěla k etablování ateliérů konceptuálního a intermediálního zaměření na českých vysokých školách a byla zároveň první ženou profesorkou volného umění v tehdejším Československu. Svá díla v Centru DOX představí její studenti – známí i začínající umělci.


Umělecká tvorba Adély Matasové, která se od konce 60. let do 80. let minulého století pohybovala v šedé zóně českého neoficiálního umění, vynikala monumentalitou a na svou dobu odvážnými intermediálními přesahy. Po roce 1989 jí změna politické i sociální situace umožnila nastoupit na VŠUP v Praze jako vedoucí ateliéru Prostorové tvorby a alternativních technik, později Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby, který byl jedním z prvních ateliérů volné tvorby na VŠUP.


Pedagogický přístup Adély Matasové měl zásadní podíl na zavedení konceptuálně a intermediálně orientovaných atelierů na českých vysokých školách a zároveň přispěl k rostoucímu respektu tohoto způsobu tvorby na české výtvarné scéně 90. let.


Výstava mapuje práce bývalých studentů – dnes už etablovaných uměleckých osobností ale i mladých umělců – kteří studovali v ateliérech prof. Matasové na VŠUP, Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, ZČU v Plzni a na University of Colorado v USA v letech 1990 do 2014.


Koncepci výstavního projektu zaměřila prof. Matasová na vývoj médií a intermédií. „Je důležité zmínit, že výstava představuje díla z posledních let a nikoliv z minulosti,“ doplňuje Matasová. Vzniká tak zajímavý souhrn aktuálních děl známých umělců i nastupující generace, která přichází na scénu s generačně odlišným pohledem a především konceptuální i postkonceptuální tendencí a schopností využívat ve své tvorbě kromě klasických médií a materiálů i nové formy.


Rozšířené pole absolventů ateliérů prof. Matasové představí projekce videí a dokumentace tvorby dalších mnoha úspěšných autorů, kteří dnes pracují v jiných specifických oborech, například scénografii, kostýmním návrhářství, architektuře nebo počítačové grafice.


Výstava Zóna v pohybu je sondou, ve které se zrcadlí nejen osobní pedagogická vize prof. Adély Matasové, ale i proměna české výtvarné scény během tří uplynulých desetiletí.


Kurátorka výstavy: Adéla Matasová


Vystavující umělci: Matěj Al Ali, Jiří Černický, Linda Čihařová, Tereza Fišerová, Anna Chmelová, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Martin Kotrba, Alena Kotzmannová, Petra Krejčová, Kateřina Kubalová, Roman Kudláček, Dagmar Langová, Viktorie Lörinczová, Lukáš Machalický, Adéla Matasová, Lucie Mlynářová, Tomáš Moravec, Bára Němcová, Milena Olivová, Adéla Ondráčková, Eva Sakuma, Michal Sedlák, Tereza Severová, Ondřej Ševčík, Taťána Shamma, Tereza Talichová, Lucie Tatarová, Tereza Velíková, Jan Vítek, Richard Wiesner


Spolupráce: Vladimír Burian, Pavlína Morganová, Martin Odehnal, Adam Vrbka


Výstava bude pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech

16. 1. – 17. 3. 2014.

DOX Prague, a.s