Kde je fotografie?

18. 2. 2017 od 14:00 do 17:00

Rodinná výtvarná dílna k výstavě HAVEL a TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ: Úmysl a trochu náhoda.

Jak zachytit pomíjivý okamžik? V rámci rodinné dílny budeme společně zkoumat rozdíl mezi malířským záznamem vzpomínek, tak jak ho ukazuje Havlovský cyklus Tomáše Císařovského, a fotografickými obrazy Bohdana Holomíčka a Tomkiho Němce ve výstavě HAVEL. Vše si společně prohlédneme a zkusíme najít různá propojení, tematické podobnosti, rozdíly i přesahy.

Naše úlovky a postřehy budeme zaznamenávat nejprve kresbou. Do dokumentárních fotografií budeme "vstupovat"; každý si najde takovou událost, u které by chtěl být a na okamžik se stane součástí fotografie.

A jak vlastně fotografie vzniká? V černé komoře DOXLABU si připomeneme proces vzniku klasické fotky. Budeme společně vyrábět a vyvolávat fotogramy - černobílé fotografie, k jejichž tvorbě nepotřebujeme foťák.

Výtvarnou dílnu povede lektorka Mariana Dočekalová.


Pro děti a dospělé od 5 let.


Vstup: dospělý + dítě 90 Kč, další dítě 60 Kč.


Zdarma pro členy Klubu přátel DOX (typ rodina).


Kapacita dílny je omezena, přijďte včas.


Rezervace a informace: rodiny@dox.cz, tel. 295 568 104

DOX Prague, a.s