Lunapark filmových vynálezů

12. 10. 2019 od 14:00 do 17:00

Výtvarná dílna k výstavě Petra Síse O létání a jiných snech s časopisem RAKETA a Free Cinema


Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíme. A také si vytvoříme vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme potom sledovat za pomoci přístrojů, jako je třeba praxinoskop, zoetrop, ale i na plátně, prostřednictvím laterny magiky.

Výtvarnou dílnu povedou lektoři Free Cinema MgA. Jiří Forejt a MgA. Kateřina Bílková.


Pro děti od 7 let.


Vstup: 90 Kč / dítě


Kapacita dílny je omezena, přijďte včas.


Rezervace a informace: jiri@dox.cz, 295 568 104


Rezervace a informace v den konání dílny: 295 568 123 
Partner projektu:
DOX Prague, a.s