Můj milý deníčku

12. 7. 2014 od 14:00 do 17:00

Rodinná výtvarná dílna k výstavě PRVNÍ LINIE

Píší si vaše děti deníček? Víte proč? A proč si vlastně lidé píšou deníky? Co nám stojí za zmínku? Jak si pamatujeme svůj den a jeho příběhy? Aktuální výstava PRVNÍ LINIE připomíná 100 let od začátku 1. světové války.

První část výstavy představuje osudy, osobní příběhy a vzpomínky jejich přímých účastníků prostřednictvím dopisů, kreseb, fotografií, autentických předmětů nebo deníků těchto lidí, a oživuje tak naše setkání s nimi. Ze střípků slov, fotek a obrázků se zde skládá obraz člověka i událostí. V druhé části výstavy pak postavili slovenští umělci Monika a Bohuš Kubinští monumentální instalaci zákopového valu a německých "kugelbunkrů", jejichž vzájemný střet podněcuje k úvahám o válce.

Na „náš deníček“ z výtvarné dílny ale nemusíte umět psát nebo kreslit, stačí „nebát se zažít“. A nečekejte strach a hrůzy; vyzkoušíte si netradiční techniky záznamu místa i svých pocitů a především zažijete odpoledne, kdy se z výstavy i od sebe navzájem ledaccos naučíte.
Výtvarnou dílnu povede zkušená lektorka centra DOX.

Pro děti od 5 let do 99 let.

Kapacita dílny je omezena.

Vstup: dospělý + dítě 90 Kč / další dítě 60 Kč

Rezervace a informace: rodiny@dox.cz , tel. 295 568 104

Připravujeme:

26. 7. | 14 – 17h

Nahoře STAVBA dole

Tradiční dětský den v DOXu s umělci a lektory centra DOX k aktuálním výstavám

 

16. 8. | 14 – 17h


Pohádka o továrně

Rodinná výtvarná dílna k výstavě MARTIN RAJNIŠ: Huť architektury a k budově centra DOX

 

30. 8. | 14 – 17h

V první linii

Rodinná výtvarná dílna k výstavě PRVNÍ LINIE

 

Projekt je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

DOX Prague, a.s