Pšt! O tom se nemluví...

15. 6. 2013 od 14:00 do 17:30

Interaktivní program k výstavě Postiženi normalitou pro rodiče s dětmi.Jak seznámit děti s tématy jako je normalita, handikep, tělesné postižení, mentální postižení? Co je vlastně normalita? Co zajistí škola a co zůstává na rodičích či dalších příbuzných? 


Na sobotu 15. června připravilo Centrum současného umění DOX pro rodiče a děti interaktivní program nazvaný Pšt! O tom se nemluví… Hlavním tématem společného dětského dne jsou způsoby, jak zprostředkovat fenomén normality a postižení a jeho podoby dětem doma a ve škole. Pro děti program nabízí kreativní workshopy vedené současnými umělci a lektory centra DOX. Na komentovanou prohlídku výstavy naváže otevřená diskuze rodičů s odborníky u kulatých stolů. Možnost pro sdílení zkušeností, jak mohou škola a rodina komunikovat tato obtížná témata s dětmi. Rodiče budou diskutovat s odborníky z nejrůznějších oblastí: psycholožkou Veronikou Reichlovou (JÚŠ), psychologem Václavem Mertinem (FF UK), Ing. Monikou Hodaňovou (zástupkyní ředitele, ZŠ TGM) a pedagogem Radkem Musílkem (JÚŠ). Chybět nebude ani společný závěrečný program a prezentace prací dětí.
 

Program začíná ve 14 hodin v Centru současného umění DOX. 

Program


Rodiče

14 - 15h
Komentovaná prohlídka výstavy Postiženi normalitou


15 – 16.30h
Diskuse s odborníky 


Děti

14 - 16.30h
Workshopy s umělci a lektory centra DOX


Společně

16.30 - 17.30h
Neformální setkání, prezentace prací dětí vytvořených během workshopů

 


Workshopy pro děti

 

Robotické tělo

Workshop s umělkyní Darinou Alster

Věk: 12-18 let

Kapacita: 20 dětí

 

Tato výtvarná dílna zkoumá možnosti a změny tělesného projevu: mluvící automaty, vibrující kostýmy, roboty, mutanty… Zvuk, hudba a vibrace se stávají dalším způsobem komunikace. Nová společnost vyžaduje přizpůsobení těla - představte si ho proměněné přáním. Nebo noční můrou? Modifikaci těla uskutečníme pomocí výtvarné hry s materiály. A nakonec zjistíme své nové možnosti při performačním setkání s druhými.

 

Obdařeni postižením

Workshop s lektorkou centra DOX

Věk: 8-12 let

Kapacita: 25 dětí

 

Co je „postižení“? A co je „normální“? Interaktivní program k výstavě Postiženi normalitou otevírá oči při pohledu na již dávno zodpovězené otázky. Toto bourání stereotypů má tři nové končetiny: pozitivní pohled, silná umělecká díla českých a zahraničních umělců a společné zážitkové aktivity s následným srovnáváním pohledu na „problém“. Problém? Jaké hranice má tělo a co omezuje náš pohled na sebe a na druhé?

 

Tisky a otisky

Workshop s lektorem centra DOX

Věk: 5-8 let

Kapacita: 20 dětí


Už dosáhnu na kliku. Už dojdu sám na zastávku za 10 minut. A už seskočím ze čtvrtého schodu! Jen ‚kudy proleze hlava, tudy proleze i tělo‘ už neplatí… Rostu a zabírám víc a víc místa. Roste i můj mozek? A oči?“ To zjistíme různým výtvarným převodem několika uměleckých děl na rozměry vlastního těla. Zmapujeme, jak můžeme nebo nemůžeme svoji velikost využít. Vznikne tak osobní mapa možností a omezení.Vstupné: pro děti je vstupné i doprovodný program zdarma, doprovod 90Kč
Rezervace: trubacova@dox.cz