Rukodělný film

7. 12. 2019 od 14:00 do 17:00

Výtvarná dílna k výstavě Petra Síse O létání a jiných snech s časopisem RAKETA a Free Cinema


V rámci workshopu si ukážeme některé filmy vyráběné metodou rukodělného filmu a několik ukázek z českého hand-made filmu. Martin Čihák představí svůj rayogramový film YLO (1997, 4 min.), a upoutávku na festival Fresh Film Fest z roku 2008, vytvořenou nalepováním nalezených fragmentů na filmový pás 16 mm.


Metodu tzv. rukodělného filmu poprvé tvůrčím způsobem použil ve 30. Letech Novozélanďan Len Ley ve svých krátkých reklamních filmech určených pro britskou General Post Office. Vytvořil je bez použití filmové kamery, nanášením barev přímo na průsvitný filmový pás. Později tento postup obohatil též o vyškrabávání přímo do filmové emulze. Američan Stan Brakhage ve filmu Mothlight nalepoval hmyzí křídla a části rostlin na průsvitný filmový pás. Od 70. let se dostává do popředí zájmu destrukce či “dekonstrukce” filmové emulze pomocí chemických či dokonce biologických činidel (např. ponoření filmu na několik měsíců do planktonem prosyceného rybníka atp.). Rus Boris Kazakov v 90. Letech využíval nalezeného filmového materiálu tak, že již existující obraz ručním dokreslováním ironizoval či významově přeznačoval. Do oblasti hand-made filmu lze zařadit i tzv. rayogramy, které vznikají pokládáním předmětů přímo na filmový pás v temné komoře a následným osvitem. 

Výtvarnou dílnu povedou lektoři Free Cinema.


Pro děti od 10 let.


Vstup: 90 Kč / dítě


Kapacita dílny je omezena, přijďte včas. Rezervace nutná.


Rezervace a informace: jiri@dox.cz, 295 568 104


Rezervace a informace v den konání dílny: 295 568 123 
 
DOX Prague, a.s