Reference

·         Česká pojišťovna a.s.

·         IBM Česká republika, spol. s r.o.

·         Česká spořitelna a.s.

·         McKinsey & Company

·         People Management Forum

·         KPMG Česká republika, s.r.o.

·         SONY Czech, spol. s r.o.

·         Volkswagen Česká republika

·         Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.


·         Economia, a.s.


DOX Prague, a.s