Publikace

Během šesti let své existence DOX vydal na 40 obsáhlých katalogů, monografií i menších brožur k uspořádaným výstavám. Veškeré vydané publikace si můžete zakoupit na pokladně centra DOX nebo objednat v eshopu kavkaartbooks.com, případně na emailu: info@dox.cz

Publikace z roku 2018

CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ

Výstava CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ  je nejen poctou dílu těchto tří významných umělců, ale poodhaluje i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a přátelství, které navzdory politickému režimu přetrvalo téměř padesát let.

Editor: Jan Machonin
Texty: Alena Adlerová, Jaroslava Brychtová, Thomas S. Buechner, Susanne K. Frantzová, Ron Glowen, Douglas Heller, Katya Heller, Dále Chihuly, Russel Johnson, Robert Kehlmann, Milena Klasová, Stanislav Libenský, Tina Oldknow, Charles Parriott, Paul N. Perrot, Sylva Petrová, Jaroslav Róna, Jiří Šetlík, Ivana Šrámková, Dana Zámečníková
Gragická úprava: grafická úprava katalogu Rostislav Vaněk, grafická úprava dokumentární části katalogu Helena Šantavá
Tisk: Indigo Print, Praha
DOX Prague, a.s, rok 2018

119 s., jazyk (česky, anglicky)
Cena: Prodejní 390,00 Kč (bez DPH 354,55 Kč)

...Další informace...
Publikace roku 2017

Duše peněz

Výstavní projekt Duše peněz se soustředí na peníze jako fenomén, jehož jsme všichni - dobrovolně nebo nedobrovolně - součástí, a pokouší se zkoumat některé důsledky toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu.

Editor
Michaela Šilpochová, Leoš Válka
Texty: Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Wolfgang Scheppe, Vít Macháček, Josef Švéda, Jaromír Šimáně, Jan Klesla, Boris Pavelec, Tomáš Kučera
Gragická úprava: 
Daniel Korčák, Kristýna Greplová, Alan Záruba
Tisk: 
INDIGOPRINT s.r.o.
DOX Prague, a.s, 
rok 2016

188 s., 
jazyk (česky, anglicky)
Cena: 
Prodejní 550 Kč ( bez DPH 500,00 Kč)
...Další informace...
Publikace roku 2016

Skvělý nový svět

Výstava Skvělý nový svět nabízí srovnání slavných dystopických vizí budoucnosti, jak je ve svých románech popsali Aldous Huxley (Brave New World), George Orwell (1984) a Ray Bradbury (Fahrenheit 451), se současnou společenskou situací. Tvorba více než dvou desítek umělců z celého světa, kteří se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a světa médií, má stejné varovné poselství. Odkazuje ovšem bohužel k budoucnosti, která už nastala...

Editor : Michaela Šilpochová, Leoš Válka
Texty : Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Lars Nesser, Patrik Ouředník, Jiří Přibáň
Gragická úprava : Kristýna Greplová
Tisk : INDIGOPRINT s.r.o.
DOX Prague, a.s, 2015

263 s., česky ­ anglicky
Cena : 1050 Kč
...Další informace...
Publikace roku 2015

První linie Depozit

Výstava manželů Moniky a Bohuše Kubinských “První linie Depozit”, která se uskutečnila na přelomu let 2014 a 2015 v prostorách At Home Gallery v Šamoríne, je volným pokračováním, rozvinutím a doplněním předcházejícího projektu “První linie” vystavované v pražském Centru současného umění DOX. Vlajkovým motivem obou výstavních počinů, a zároveň jejich spojením se stala reflexe války. Katalog obsahuje kromě odborných doprovodných textů a atraktivních fotografií výstavy i rozhovor s oběma umělci a fotografie z instalace objektů.

Editor : Michal Lalinský
Texty : Jana Geržová, Monika Kubinská, Bohuš Kubinský, Michal Lalinský
Gragická úprava : Kristýna Greplová
Tisk : Akontext

DOX Prague, a.s, 2015

56 s., slovensky ­ anglicky

Cena : 250 CZK
...Další informace...

Marek Schovánek - Propaganda

Marek Schovánek, narozen v roce 1965 v Praze, od svých třech let vyrůstal v Kanadě. Své dovednosti a schopnosti rozvíjel v umělecké škole v Edmonton, kde také započal dráhu umělce známého jako “nejznámější neznámý umělecký aktivista” po celé Evropě i v zámoří. Jeho práce je založena na multimediální tvorbě s důrazem na malbu jako hlavnímu médiu a soustavné exhibiční činnosti po celém světě. Tato publikace je rozsáhlou retrospektivou jeho dosavadní tvorby.

Editor : Manuela Hutzler, Marek Schovánek
Texty : Vlasta Čiháková Noshiro, Lenka Lindaurová, Lelde Muehlenbachs, Emma Vidal, Olaf Hanel, Ulrich Clewing, Heiko Daxl, Gerd Lemke, Charles Orborne
Grafická úprava : Maria Helena Toscano, BLITZEN GmbH & Co. KG, Berlin
Tisk : Akontext

DOX Centre for Contemporary Art, 2014
217 s., Anglicky
Cena : 550 Kč
...Další informace...
Publikace roku 2014

DOX – výroční katalog 2014

13 velkých výstavních projektů, 78 doprovodných akcí, 36 dílen pro rodiny s dětmi a 198 vzdělávacích programů pro studenty a pedagogy se uskutečnilo v roce 2014 v centru DOX.


Texty: Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Jaroslav Anděl

Editor: Michaela Šilpochová

Grafická úprava: Kristýna Greplová

Fotografie: Jan Slavík, Petr Králík, Volker März, Hynek Alt, Marek Schovánek, Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, René Volfík a další

Tisk: Indigoprint


DOX Prague, a.s., 2014

česky – anglicky

Cena: 550 Kč

...Další informace...

První linie

Výstava První linie připomněla 100 let od začátku 1. světové války. V monumentální site-specific instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských se střetly dvě bojové linie: zákopový val evokující „verdunský“ obranný systém z 1. světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. „kugelbunkrů“) z 2. světové války. Osudy, příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků 1. světové války představila druhá část výstavy. Fragmenty osobních příběhů veteránů byly objeveny v rámci příprav dokumentárního cyklu České televize Raport o Velké válce.

Editor: Michaela Šilpochová

Texty: Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Michal Lalinský, Michaela Šilpochová, Pavel Štingl, Leoš Válka

Grafická úprava: Kristýna Greplová

Tisk: Akontext


DOX Prague, a. s., 2014

64 s., česky – anglicky

Cena: 250 Kč

...Další informace...

Mody demokracie

Katalog k aktuální výstavě Mody demokracie v osmi kapitolách seznamuje s uměleckými projekty z celého světa, které tvoří inspirativní i varovné příběhy demokracie odehrávající se na různých úrovních – od městské čtvrti, města, velkoměsta až po globální měřítko. Výstava, jejíž téma vychází z otázky, zda je tradiční podoba demokracie na ústupu, tak reaguje na masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských řežimů, které se v posledních letech čím dál tím víc vyskytují. Na výstavě jsou zastoupeni desítky umělců z pěti kontinentů jako například Harun Farocki, Paolo Cirio, Daniel Latorre, Todd Lester, z Čechů pak Jiří Černický, Michaela Thelenová, Zdena a Michal Kolečkovi a další.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Daniele Archibugi, Noam Chomsky, Hannes Egger, Ondřej Lánský, Daniel Latorre, Michal Koleček & Zdena Kolečková, Claus Offe, Laura Poitras, Ebadur Rahman a další.

Grafická úprava: Bedřich Vémola

Tisk: Akontext


DOX Prague, a. s., 2014

270 s., česky nebo anglicky

Cena: 550 Kč

...Další informace...

Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

Záměrem výstavy Plakát v souboji ideologií 1914 2014 bylo z perspektivy současné společenské situace představit součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava se zaměřila na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a byla členěna do několika sekcí dle historického hlediska.


Editor: Jaroslav Anděl
Texty:
Jaroslav Anděl, David Crowley, Petr Drulák, Vladimíra Dvořáková, Ondřej Lánský, Lubomír Mlčoch, Claus Offe, Jacques Rupnik, Jan Sokol, Václav Umlauf a další.
Grafická úprava:
Bedřich Vémola
Tisk: Akontext

DOX Prague, a. s., 2014

287 s., česky nebo anglicky

Cena: 750 Kč

...Další informace...

Postiženi normalitou

Výstava Postiženi normalitou, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami u příležitosti 100. výročí jejich založení, se snažila rozkrývat a problematizovat pojmy normality a postižení tak, jak představy o nich ovlivňují život každého z nás – limitují nás nebo naopak zvýhodňují. Katalog k výstavě je rozdělen do sedmi kapitol, dle kterých byla členěna i výstava samotná a které se zabývají tématy stereotypizace, medikalizace, historizace a institucionalizace pojmu postižení i hranicemi tělesnosti. 


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Pauline Boudry, Jon Crispin, Danica Dakić, Douglas Gordon, Bart Hess, Kateřina Kolářová, Simon Mckeown, Jan Pfeiffer, Jan Pičman, Stelarc a mnoho dalších.

Grafický koncept: Jaroslav Anděl a Kristýna Greplová

DTP: Carton Clan

Tisk: Akontext


DOX Prague, a. s., 2014

181 s., česky

Cena: 600 Kč

...Další informace...
Předchozí 1 2 3 4 5
DOX Prague, a.s