Publikace

Tichá síla Liu Xia

Katalog k výstavě Tichá síla Liu Xia, zakázané čínské básnířky a fotografky, obsahuje kromě fotografické dokumentace autorčina uměleckého projevu texty kurátora výstavy Guy Sormana, vzpomínku na Václava Havla, díky jehož činnosti manžel Liu Xia Liu Xiaobo obdržel v roce 2010 Nobelovu cenu míru, a další texty o životě této výjimečné umělkyně. Výstava v centru DOX představila černobílé fotografie z let  1996 – 1999, které poodhalují neoficiální čínskou realitu podléhající represím a cenzuře.


Editor: Michaela Šilpochová

Texty: Guy Sorman, Cui Weiping, Andrew J. Nathan, Liu Xia

Grafická úprava: Kristýna Greplová

Tisk: T. A. Print


DOX Prague, a. s., 2014

63 s., česky – anglicky

Cena: 290 Kč

...Další informace...
Publikace roku 2013

DOX – výroční katalog 2013

Pět let činnosti centra DOX od roku 2008 do roku 2013 přineslo na 102 výstavních projeků, 418 doprovodných akcí pro veřejnost a dalších téměř 400 vzdělávacích programů pro studenty či pedagogy.


Texty: Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Jaroslav Anděl, Markéta Stará

Editor: Michaela Šilpochová

Grafická úprava: Kristýna Greplová

Fotografie: Jan Slavík, Miroslav Lédl, Kristýna Greplová, Michal Kučerák, Hynek Alt, Vojta Brtnický, Elis Unique

Tisk: Akontext


DOX Prague, a.s., 2013

česky – anglicky

Cena: 220 Kč

...Další informace...

Guštar

Výstava s prostým názvem Guštar, jejímž kurátorem byl Jiří Černický, poprvé představila široké veřejnosti díla hudebního skladatele, programátora a konstruktéra Milana Guštara a ukázala jeho zkoumání podloží logických, fyzických a metafyzických principů, které autor vyjadřuje za pomoci zvuků a často také obrazových představ. Návštěvníkovi tak výstava předložila mozaiku multimediálně vyjádřených principů, které dohromady vytvořily skrytý řád.


Editor: Miloš Vojtěchovský

Texty: Jaroslav Anděl, Milan Guštar, Jiří Černický, Miloš Vojtěchovský, Martin Flašar, Pavel Klusák, Jaromír a Petr Studený

Grafická úprava: Petr Babák a Lukáš Kijonka (Laboratoř)

Tisk: Realtisk


DOX Prague, a. s., 2013

110 s., česky

Cena: 150 Kč

...Další informace...

Jonas Mekas: …Pokračuji v cestě… Záblesky minulosti kolem…

Miniretrospektiva legendárního filmaře Jonase Mekase: …Pokračuji v cestě… Záblesky minulosti kolem… byla první obsáhlejší přehlídkou tohoto umělce v České republice a otevřela se měsíc po autorových devadesátých narozeninách. Výstava se soustředila na nedávnou umělcovu tvorbu a byla doplněna pěti speciálními projekcemi filmů, mezi nimiž byly i klasická díla jako Walden a Vzpomínky na cestu do Litvy, které vznikly před rokem 1989. Jádrem výstavy bylo Mekasovo poslední dílo Nepoužité záběry ze života šťastného muže a instalace práce nazvané Projekt 365 dní, kterou autor vytvořil pro internet v roce 2007.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Anna Kerekes, Jonas Mekas, Benn Northover

Grafická úprava: Bedřich Vémola

Tisk: Kavka Print


DOX Prague, a. s., 2013

80 s., česky – anglicky

Cena: 290 Kč

...Další informace...

Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)

Jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově proslulého polského umělce Krzysztofa Wodiczka Out/Inside(rs) představil DOX na začátku roku 2013. Ústředními tématy, kterým se autor věnuje, jsou válka, konflikt, trauma, paměť a komunikace ve veřejné sféře. Ve svých dílech kombinuje umění a technologie s kritickým přístupem. Na výstavě představil nové dílo Out/Inside(rs), které vzniklo speciálně pro výstavu v DOXu a dalo zároveň název celé výstavě. Wodiczko se v něm věnoval postavení Romů v České republice a konfrontoval tak palčivý společenský problém s historickými symboly v podobě hrdinů českých dějin.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Jana Horváthová, Iveta Kokyová, Otakar Motejl, Tomáš Netočný, Renata Sedláková, Pavel Varvařovský, Kumar Vishwathanan, Krzysztof Wodiczko, Lajla Žigová

Grafická úprava: Bedřich Vémola

Tisk: Kavka Print

DOX Prague, a.s., 2013

242 s., česky – anglicky

Cena: 490 Kč

...Další informace...

Volker März – Laughing Windows

Publikace věnovaná autorově výtvarné a literární tvorbě nese stejný název jako výstava, která probíhala v centru DOX od října 2013 do února 2014: Volker März – Laughing Windows. Název výstavy se vztahoval k osobnostem, které se pro Märze staly důležitými „okny“, umožňujícími nahlížet svět z nových perspektiv. Slova „smějící se“ pak odkazovaly k humoru a ironii, které jsou důležitou součástí Märzovy tvorby, o které publikace pojednává.

Editor: Jürgen Krueger
Texty: Volker März
Design: Volker März, Carola Wilkens (Grafik&Design)
Tisk: GRASPO CZ, a. s.

jovis Verlag GmbH, Berlin, DOX Prague, a. s., 2013
215 s., česky – anglicky
Cena:
590 Kč

...Další informace...
Publikace roku 2012

Amor Psýché Akce – Vídeň

Výstava ze sbírek vídeňského sběratele a galeristy Julia Hummela Amor Psýché Akce Vídeň pořádaná na podzim 2012, představila umělecký směr zvaný vídeňský akcionismus, který bojoval v 60. letech 20. století za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci. Na výstavě byli zastoupeni umělci jako Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, Adolf Frohner, Gerhard Rühm, Padhi Frieberger, Friederike Pezold, Peter Weibel, Christian Ludwig Attersee a další.


Editoři: Julius Hummel, Silvia Jaklitsch, Barbara ToiflKarin Friesenbichler

Texty: Reinhard Priessnitz, Pilar Parcerisas, August Ruhs, Michaela Pöschl, Almuth Spiegler, Andrea Schurian, Karl Iro Goldblat

Koncept: Julius Hummel

Tisk: Remaprint, Vídeň


DOX Prague a.s., 2012

349 s., česky, německy nebo anglicky

Cena: 690 Kč

...Další informace...

Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru

Výstava amerického umělce českého původu Jana Jakuba Kotíka Podoby vzdoru nenahlížela na tvorbu tohoto předčasně zesnulého umělce skrze politicky podmíněné okruhy témat, které jsou pro Kotíkovu tvorbu charakteristické, ale snažila se o analytický pohled na prostředky a stavební prvky, které autor ke své výpovědi využívá a zaměřila se převážně na všední objekty z domácího prostředí, které se staly stěžejním prvkem Kotíkovy tvorby.


Editor: Markéta Stará

Texty: Markéta Stará, Ondřej Chrobák, Chris Real

Grafická úprava: Made in Vietnam (František Kast, Radek Brousil)

Tisk: T. A. Print


DOX Prague a.s., 2012

79 s., česky – anglicky

Cena: 650 Kč

...Další informace...

Karel Nepraš

Retrospektivní výstava nazvaná Karel Nepraš představila jednoho z mála předních českých umělců, kterým české muzejní a galerijní instituce dlužily reprezentativní výstavu a publikaci. Výstava mapovala Neprašovu sochařskou i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech a poskytla poprvé celkový pohled na dílo, bez něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 20. století nedovedeme představit. V expozici byla představena umělcova vrcholná díla i práce málo známé nebo zcela neznámé. Obsáhlá monografie nabízí podrobnou dokumentaci a texty řady autorů, kteří se umělcovým dílem zabývali.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Miloš Havelka, Magdalena Juříková, Jan Kříž, Paul Wilson

Grafická úprava: Carton Clan

Tisk: Kavka Print


DOX Prague, a.s., 2012

271 s., česky – anglicky

Cena: 690 Kč

...Další informace...

DOX – výroční katalog 2012

28 výstavních projektů, 98 programů a akcí pro veřejnost, 62 vzdělávacích programů, 11 akcí pro rodiny s dětmi, to byl rok 2012 v centru DOX.

Texty: Leoš Válka, Martina Hončíková, Michaela Šilpochová

Grafická úprava: Kristýna Greplová

Tisk: Kavka Print


DOX Prague, a.s., 2013

česky – anglicky

Cena: 250 Kč

...Další informace...
DOX Prague, a.s