Publikace

Publikace roku 2009

Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Manop, poslední první

Výstavní projekt Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Manop, poslední první byl inspirovaný jejich opakovanými cestami na Západní Papuu a setkáními s domorodými kmeny žijícími v pralese. Výstava představila velkoformátové fotografie Šlapetové v konfrontaci se sérií Rittsteinových soch nazvanou Les.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Petr Wittlich

Grafická úprava: Carton Clan

Tisk: Janova dílna


DOX Centre for Contemporary Art, 2009

47 s., česky – anglicky

Cena: 200 Kč

...Další informace...

Douglas Gordon: Krev, pot, slzy

Výstava Douglese Gordona Krev, pot, slzy kladla důraz na dva rysy umělcovy tvorby charakteristické pro celou jeho generaci – důležitost kontextu a použití pohyblivých obrazů. Douglas Gordon ve své tvorbě používá různé prostředky a média od videa, filmu, fotografie až po textové a zvukové instalace. Výstava zahrnovala reprezentativní ukázky umělcovy tvorby včetně několika monumentálních videoinstalací a četných textových instalací. 


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Keith Hartley, Israel Rosenfield

Fotografie: Hirshorn Museum and Sculpture Garden, Angelika Krinzinger, Iveta Kopicová, Matthias Langer, J. L. Losi, Lison Gallery a další.

Grafická úprava: Jaroslav Anděl, Carton Clan

Tisk: Trico


DOX Centre for Contemporary Art, 2009

136 s., česky – anglicky

Cena: 550 Kč

...Další informace...

Chelsea Hotel: Přízraky bohémy / Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř

Publikace byla vydána k výstavě Chelsea Hotel: Přízraky bohémy a k souvisejícímu fotografickému projektu Julie Calfee: Chelsea Hotel zevnitř. Výstava Přízraky bohémy se soustředila na tři klíčové autory spjaté s tímto legendárním místem – Harryho Smithe, Andy Warhola a Roberta Mapplethorpa a vyzdvihovala zásadní význam bohémy pro moderní kulturu i otázky po jejím smyslu v době, kdy se hovoří o zániku bohémství. Chelsea Hotel zevnitř představil jedinečný soubor fotografií Julie Calfee, jež v hotelu žila čtyři roky, a podařilo se jí vytvořit jeden z nejautentičtějších portrétů hotelu.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Victor Bockris, Jonas Mekas, Sherrill Tippins

Grafická úprava: Věra Marešová, Carton Clan

Tisk: Trico


Centrum současného umění DOX, 2009

144 s., česky – anglicky

Cena: 350 Kč

...Další informace...

Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají

Ani z nebe odpovědi nepadají byl název první výstavy rakouského umělce Markuse Huemera pořádané českou institucí. Výstava obsahovala patnáct maleb středního až velkého formátu a dvě projekce instalované ve čtyřech galeriích věže centra DOX. Huemer pracuje s tradičními i novými médii – malbou a digitální technologií, známý je však především tím, že kombinuje obojí novým a objevným způsobem.


Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Markus Huemer

Fotografie: Jürgen Baumann, Walter Bayer, Ondřej Pollak, Lisa Rastl

Grafická úprava: Martin Hůla, Markus Huemer

Tisk: Janova dílna


DOX Centre for Contemporary Art, 2009

47 s., česky – anglicky

Cena: 150 Kč

...Další informace...

DOX – výroční katalog 2009

20 výstavních projektů, 71 doprovodných programů pro veřejnost a 60 vzdělávacích programů, to byl rok 2009 v centru DOX.

Cena: 250 Kč

...Další informace...
Publikace roku 2008

José-Maria Cano: Vítejte v kapitalismu!

Nejrozsáhlejší expozice španělského malíře José-Maríi Cana Vítejte v kapitalismu!, jež svůj název propůjčila inaugurační výstavě centra DOX, svým tématem zároveň vytvořila pro otevření centra pregnantní kontext, jímž je spojení umění se světem médií a kapitálu. Výstavu tvořilo několik obrazových souborů, jejichž tématem je symbolika světa finančních transakcí, dotýkajících se nejrůznějších oblastí našeho života.

Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Brook L. McGowan, Peter Suchin

Grafický design: Johan Vlach, MiniMax Studio

Tisk: Trico


DOX Centre for Contemporary Art, 2008

379 s., česky – anglicky

Cena:  1 490 Kč

...Další informace...

START

Publikace byla vydána u příležitosti zahajovací výstavy Vítejte v kapitalismu!, která centrum DOX otevřela veřejnosti. José-Maria Cano, Miachel Bielicky a Kamila Richter ve spolupráci s Dirkem Reinboldem, Matej Krén, Jiří Hůla a Dominik Lang představili na výstavě čtyři monumentální instalace, které se snažily zkoumat a modelovat vztahy mezi hmotným a nehmotným světem, jež dnes zásadním způsobem utvářejí globální kapitál a masová média.


Texty: Jaroslav Anděl, Leoš Válka

Fotografie: Jaroslav Anděl, Petra Hajská, Iveta Kopicová, Ivan Kroupa, Lucie Vlachová

Grafická úprava: MiniMax Studio

Tisk: Trico


DOX Centre for Contemporary Art, 2008

119 s., česky – anglicky

Cena: 250 Kč

...Další informace...
1 2 3 4 5 Další
DOX Prague, a.s