Katalog k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

Záměrem výstavy Plakát v souboji ideologií 1914-2014 bylo z perspektivy současné společenské situace představit součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava se zaměřila na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a byla členěna do několika sekcí z historického hlediska.


Katalog k výstavě zakoupíte na pokladně centra DOX za 600 Kč.

Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, David Crowley, Petr Drulák, Vladimíra Dvořáková, Ondřej Lánský, Lubomír Mlčoch, Claus Offe, Jacque Rupnik, Jan Sokol, Václav Umlauf a další

Grafická úprava: Bedřich Vémola

Tisk: AKONTEXT

DOX Prague, a. s. 2014, 287 s.
DOX Prague, a.s