Bourání stereotypů

22. 1. - 21. 3. 2016

Vzdělávací program k výstavě HateFree?


Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

 

Výstava HateFree? a v ní vystavující umělkyně a umělci se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené. Vzdělávací program v úvodu mapuje tvorbu a fungování našich předsudků na základních pojmech (normální, zvláštní, přijatelný, nepřijatelný), ale i na konkrétních případech mediálních kauz a hoaxů. Interaktivní prohlídka výstavy pak kategorie problematizuje a celý program zakončuje řízená debata, která se vztahuje vždy ke konkrétní tezi – zkušenost různých pohledů.

 

Tip do výuky:


Jako aktivitu předcházející tomuto programu ve školním vyučování doporučujeme inovativní a interaktivní materiál Mapa společenských stereotypů (←ke stažení), který obsahuje vzdělávací mapu pro studenty a metodický materiál pro pedagogy.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D


Délka programu: 90 – 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104
Projekt HateFree? je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Partněři výstavy HateFree?:    

Mediální partner výstavy HateFree?:
DOX Prague, a.s