Bourání stereotypů

4. 10. 2019 - 6. 1. 2020

Vzdělávací program k výstavě Russia. Timeless

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Žijeme v době a společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši dovednost interpretovat medializované události a posléze naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou chudí.

Výstava Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska. Téma bezčasí v jejím rámci chápeme jako odvěký ruský problém s pojetím historického času a s rolí individua v dějinách. Na jedné straně notoricky selhávají pokusy střízlivě interpretovat vlastní minulost, na druhé straně se urputná snaha zajistit Rusku významné místo v budoucnosti světa setkává s beznadějným ulpíváním v reliktech minulých časů a režimů, v jejich nešvarech, zvrhlostech a pastech. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde.

Tip do výuky:

Jako aktivitu předcházející tomuto programu ve školním vyučování doporučujeme interaktivní materiál Mapa společenských stereotypů. Ke stažení je zde a obsahuje vzdělávací mapu pro studenty a metodický materiál pro pedagogy.

Doporučujeme zařadit program do výuky OV/ZSV, ČJ, VV, D, mediální výchovy 


Délka programu: 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice 40 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma


Maximální počet studentů ve skupině je 25. Při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dvě - 2 paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina.


Vzdělávací program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104


Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7. 


DOX Prague, a.s