#DATAMAZE: 123456


Vzdělávací program je součástí projektu #DATAMAZE – Datové bludiště


Téma: heslo, bezpečnost, hacker, digitální identita

Jak vypadá Vaše heslo? Kolik hesel reálně používáte? Co si myslíte o hesle nebo pinu "1234"?


Tak jak si klíčem zamykáme svůj dům nebo byt, tak si heslem zamykáme svůj virtuální svět, chráníme jím svoji digitální identitu. Hesla jsou pro nás pomocníkem, který nám pomáhá schovat informace, které jsou pro nás důležité nebo ty, které potřebujeme ochránit před zrakem jiných lidí. Z pohledu informatiky se jedná o kód použitý pro ověření uživatele, který chce vstoupit do nějakého systému. Heslo je tedy tajemstvím, které by měla znát jenom osoba, jíž patří.  

Podle odborníků se blíží doba, kdy již hesla nebudeme potřebovat - ochranu naší digitální identity převezme biometrie - otisky prstů nebo sken očí/obličeje. I přesto si myslíme, že hesla tak rychle nezmizí a ještě nějakou dobu tady s námi budou. Proto je důležité o nich uvažovat a věnovat jim pozornost. Hesla nás mají chránit, ale špatná hesla nám můžou uškodit.  

Přijďte k nám se svými studenty sdílet to, jaká hesla používáte, kde jsou jejich silné a kde slabé stránky. Pobavíme se také o tom, co je podstatou hackerského myšlení nebo proč je stejně důležité uvažovat nad naší digitální identitou tak jako nad tou fyzickou. Bez zvyšování digitální gramotnosti je naše virtuální realita křehčí, než se z hlediska každodennosti zdá. Projekt Datového bludiště upozorňuje na budoucnost, kterou žijeme už nyní (ať už o tom víme, nebo ne).

Doporučujeme zařadit program do výuky OV/ZSV, ČJ, mediální výchovy


Délka programu: 120 min


Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ


Cena za program: ZDARMA + vstupné do expozice


Vstupné: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Partner projektu

DOX Prague, a.s