DJ Kurátor

13. 9. 2019 - 10. 2. 2020

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě spisovatele a ilustrátora Petra Síse O létání a jiných snech

 

role „kurátor“

 

Vzdělávací program DJ Kurátor si klade za cíl seznamovat žáky s rolí kurátora v provozu současného umění. Díky výstavě, která představí tvorbu ilustrátora Petra Síse, se vydáme do světa fantazie, snů a vzpomínek zachycených v knížkách. Svoboda zde bude hrát klíčovou roli – stane se pro nás vodítkem kurátorské práce. Na pozadí výstavy tak budeme společně uvažovat nejenom o tom, co dělá kurátora kurátorem, ale taky o tom, nakolik jsme jako lidé skutečně svobodní. Zamýšlet se nad vlastní svobodou totiž neznamená uvažovat pouze o tom co svoboda je, ale také o tom, co není. A právě kurátor je tou osobou v uměleckém provozu, která je zodpovědná za výběr – za to, co vystaví, nebo co nevystaví.  

 

Člověk je svobodný, když se rozhoduje a jedná podle své vůle. Je každý člověk na světě svobodný? Jak vypadá nesvoboda? Jsme svobodní ve své fantazii a při ponoření se do fiktivních příběhů? Jak se mění naše uvažování o příběhu, když ho zprostředkováváme spíše obrazem? Je možné z mnohých jiných příběhů složit si jeden vlastní? Je tato volba svobodná? Jakou roli hraje v naší svobodě určité omezování? Kde končí volba a začíná svoboda? Svoboda má mnoho podob a naším cílem je zaměřit se na jejich hledání. 

 

Umění není hračka, kterou si lidé stvořili, aby se nenudili. Umění je specifický jazyk, kterému se celý život učíme – tak jak mluvíme svou mateřskou řečí, můžeme mluvit i jazykem umění. Kurátor je průvodcem, který se nám snaží pomoci najít cestu. Jeho volba, výběr nás omezuje, ale zároveň posouvá. Cílem programu DJ Kurátor je poukazovat na důležitost výběru a volby na pozadí výstavy, která nám ukazuje, jak se můžeme vyrovnat se svou situací ve světě velice specifickým a hravým způsobem. Úvodní prezentaci doplní interaktivní prohlídka, v rámci které budou mít žáci možnost vymýšlet vlastní verzi výstavy neboli příběhu o svobodě.

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy

 

Délka programu: 90 – 120 min

 

Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ, zájmové skupiny 

 

Cena za program: 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

 

Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

 

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

DOX Prague, a.s