Doma a jinde


Zážitkový workshop Post Bellum 

Účastníci prožijí postupnou proměnu společenské atmosféry třicátých let v Československu. Jak se jejím vlivem mění život mladé dívky Evy, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží.


Workshop v dobových reáliích ukáže principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představuje fenomén uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.

 

Zážitkový workshop pro žáky 8. a 9. tříd základních škol využívá metod výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí. Účastníci jsou vedeni ke kritickému myšlení a samostatnému hledání odpovědí na otázky, které workshop otvírá.

Doporučujeme zařadit program do výuky OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy

 

Délka programu: 4 hodiny

 

Cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd ZŠ, zájmové skupiny 

 

Cena za program: 60 Kč / účastník (pouze workshop) nebo 100 Kč / účastník (se vstupem do výstav)

 

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace: skoly@dox.cz, 295 568 104

 

Další informace: workshopy@postbellum.cz

DOX Prague, a.s