Hurá, chyba


Vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset.

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál.

Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování, přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření. Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje studenty s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu studenti zakusí, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit.

Délka programu: 120 min

Cílová skupina:
 žáci 7. - 9. tříd ZŠ a studenti SŠ, zájmové skupiny 

Cena za program: 60 Kč / účastník (pouze workshop) nebo 100 Kč / účastník (se vstupem do výstav)

Cena za program realizovaný mimo DOX: 1.000 Kč / skupina do 20 osob + 60 Kč / každý další účastník při počtu nad 20 osob

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

Reservations and more information: skoly@dox.cz, 295 568 104
Partneři projektu:DOX Prague, a.s